Domácí hemodialýza

Domácí hemodialýza

Hemodialýza se nejčastěji provádí ve specializovaných zdravotnických zařízeních – dialyzačních centrech. Pacienti zpravidla navštěvují středisko 3krát týdně, každá procedura trvá okolo 5 hodin. V posledních letech se však stále častěji hovoří také o domácí hemodialýze, kdy si pacient dialyzační péči zajišťuje sám v domácím prostředí. I když se v běžné praxi s domácí hemodialýzou setkáváme pouze zřídka, nejnovější vědecké studie přináší důkazy o jejích nesporných výhodách. Ačkoliv jsou dialyzační přístroje určené pro domácí péči finančně nákladné, jsou stále menší a snadnější k použití a domácí hemodialýza se tak stává praktičtější.

Jak funguje domácí hemodialýza?

Pacient, případně i spolu s rodinným příslušníkem, je nejprve důkladně proškolen zdravotnickým personálem dialyzačního centra. Během tréninku se pacient učí:

  • připravit si všechny potřebné pomůcky k dialýze
  • zavést jehlu do cévního přístupu
  • kontrolovat dialyzační přístroj
  • kontrolovat krevní tlak a puls
  • vést záznamy o léčbě
  • čistit zařízení a místnost, kde se provádí dialýza
  • objednávat potřebný zdravotní materiál

Školení často trvá 3 až 8 týdnů. Úkolem zdravotnického personálu je zajistit, aby pacient před zahájením domácí péče dokonale zvládal jednotlivé úkony. Pacientům je v případě nenadálého problému k dispozici nonstop telefonní linka. Některé programy umožňují sledování léčby přes internet.

Dialyzační přístroj pro domácí použití poskytne pacientovi dialyzační centrum nebo přímo dodavatel či výrobce těchto zařízení. Jednou nebo dvakrát za měsíc je pacientovi doručen dialyzační roztok. Jednou za měsíc navštěvuje pacient svého nefrologa, dialyzační sestru a dietologa. Je prováděno laboratorní vyšetření vzorku krve, aby byla zjištěna účinnost dialýzy a byly odhaleny případné problémy, jako je anémie nebo vysoká hladina draslíku.

Jak často?

Pacienti si mohou vybrat mezi kratší denní dialýzou nebo delší procedurou probíhající přes noc. Krátká denní domácí hemodialýza (short daily home hemodialysis SDHHD) se provádí 2 až 4 hodiny 5 až 7krát týdně. Noční domácí hemodialýza (nocturnal home hemodialysis NHHD) probíhá 3 až 7krát týdně 6 až 10 hodin v noci během spánku.. Přibývá vědeckých důkazů, že klinické výsledky se zlepšují se zvýšením frekvence léčby a nebo délky dialýzy

Domácí hemodialýza s sebou nese i některé negativní dopady: domácí dialýza ovlivní chod celé domácnosti, přítomnost dialyzačního přístroje a materiálu vyžaduje určitý prostor, častější a delší dialýza může omezovat denní program nemocného.

Domácí hemodialýza v Česku

Od 1.1.2015 je domácí hemodialýza hrazena ze zdravotního pojištění.

Zdroje: 
"kidney.niddk.nih.gov":http://kidney.niddk.nih.gov/Kudiseases/pubs/homehemodialysis 
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_hemodialysis 
http://www.usrds.org 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme