Domácí hemodialýza

Domácí dialýza

Domácí dialýzu rozdělujeme na domácí hemodialýzu a domácí peritoneální dialýzu.

Domácí hemodialýza

Idea této metody pochází už z doby 60. let 20. století. V současnosti se o ní stále více mluví zejména v souvislosti s větší nezávislosti pacienta, jeho větší svododě, ale také o medicínských výhodách. Česká legislativa nabízí pacientům tuto možnost od roku 2015.

Zpravidla se provádí pět- až šestkrát týdně. Díky kratšímu intervalu jedné dialýzy (2 až 2,5 hodiny) a také díky tomu, že odpadne čas strávený transportem na dialyzační středisko a čekání na dialyzační ošetření, šetří domácí hemodialýza čas.

Domácí hemodialýzu preferují pacienti, kteří chtějí vést aktivní soukromý i pracovní život a zároveň jsou schopni převzít zodpo­vědnost za svoji léčbu. Při domácí dialýze si pacient provádí očištění krve pomocí dialyzačního přístroje, který má doma. Samotné ošetření si může naplánovat v čase, kdy ho potřebuje a kdy to nejvíce vyhovuje jemu samému. Díky tomu může znovu nabýt svobody a nezávislosti. Ne­záleží ani tolik na věku pacienta jako spíše na jeho celkovém zdravotním stavu a míře soběstačnosti. Důležitý je kvalitní cévní přístup (fistule), ale ani zavedený centrální katétr není pro domácí dialýzu překážkou.

Mezi medicínské výhody patří to, že častější dialýza pomáhá lépe udržovat homeostázu vnitřního prostředí, nedochází tak k prudkým výkyvům hladin odpadních látek v krvi, má pozitivní efekt na krevní tlak, zlepšuje fosfatemii, je vyrovnanější tekutinová bilance. Z pohledu pacienta dochází nejenom ke zlepšení klinických výsledů, ale i celkové kvality života.

Z webu Lepší péče doporučujeme k tématu domácí dialýzy:

Domácí peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza je čisticí funkce ledvin nahrazena filtrací krve přes výstelku břišní dutiny, tzv. pobřišnici neboli peritoneum.. Nejčastěji se zminuje tzv. CAPD dialýzu. Tu provádí pacient sám obvykle čtyřikrát za den v pohodlí svého domova. Jedna výměna dialyzačního roztoku v peritoneu zabere okolo 30 minut a není nijak náročná.

Součástí zahájení peritoneální dialýzy je podrobné zaškolení pacienta, případně dalšího člena rodiny personálem dialyzačního střediska. Jednou za 4–8 týdnů pacient podstupující domácí dialýzu absolvuje lékařskou prohlídku.

V našem prostředí není peritoneální dialýza tak častá jako ve světě. Řada důvodů ale stojí za jejím rozšiřováním – ať už je to lepší výsledná kvalita života, nedostatečná frekvence hemodialýz spojená s nedostupností center atd. Většinou je však přechod z peritoneální dialýzy na hemodialýzu a opačně možný.

Druhou formou peritoneální dialýzy je dialýza  APD (CCPD). I ta se provádí v domácnosti, ovšem za pomoci přístroje a ve spánku pacienta. Výhodou je, že pacient obvykle není během dne zatěžován dalšími výměnami dialyzačního roztoku v peritoneu.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme