Domácí hemodialýza

Dialýza míří za pacienty domů i do pečovatelských center

V Česku se čím dál víc prosazuje přesun dialyzační péče za pacientem do domácího prostředí nebo sociálního zařízení. Síť ALZHEIMER HOME ve svém domově v Nepomuku ve spolupráci se Skupinou B. Braun poprvé zavádí možnost dialýzy přímo na pokoji klienta. “Chceme jít touto cestou. Pokud vše bude probíhat podle očekávání, rozhodně se nejedná o poslední domácí dialýzu v našich zařízeních,” říká Ivan Černovský, ředitel skupiny ALZHEIMER HOME ze skupiny Penta Hospitals. 

Dialýza bez dojíždění přímo na pokoji

Čtyřiaosmdesátiletá Marie trpící tzv. smíšenou demencí je klientkou ALZHEIMER HOME v Nepomuku od poloviny ledna 2024. V pravidelném dialyzačním programu je od října 2021. Dosud na dialýzu dojížděla dvakrát týdně do bezmála 40 km vzdáleného dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. Jeden takový výjezd za dialýzou jí a jejímu doprovodu zabral více jak 6 hodin. V průběhu času se ukázalo dojíždění za dialýzou jako velmi komplikované. 

Na začátku března se vedení pečovatelského centra po poradě s lékaři z B. Braun Avitum rozhodlo realizovat dialýzu přímo na jejím pokoji. „V ALZHEIMER HOME se snažíme přistupovat ke každému klientovi v rámci jeho individuálních potřeb jak ve smyslu odborné, tak i zdravotnické péče. Domácí dialýza pro naše klienty je tedy jednoznačně skvělou volbou,” vysvětluje motivace pořízení přístroje pro domácí dialýzu Lucie Širůčková, ředitelka ALZHEIMER HOME v Nepomuku.

Pro B. Braun jde o pokračování navázané spolupráce s Penta Hospitals, která spočívá jak ve zmíněném poskytování dialýzy, tak v péči o chronické rány v celé síti ALZHEIMER HOME, kdy za klienty pravidelně chodí zdravotnice – ranhojičky z B. Braun. „Propojení poskytovatele sociálních služeb s našimi zdravotnickými službami přímo na pokojích, přináší zejména vyšší kvalitu života a větší psychickou pohodu samotným klientům,“ vysvětluje MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni

Domácí hemodialýza u první klientky v ALZHEIMER HOME

Sociální i medicínské benefity

Domácí hemodialýza značně krátí čas dialyzačního procesu. Na středisko musí pacient dojíždět třikrát, čtyřikrát týdně pokaždé na 4 až 5 hodin. Naproti tomu domácí hemodialýza se zpravidla provádí 5 až 6x týdně po dobu 2 až 2,5 hodin, ale přímo v domácím prostředí. Mimo sociálních výhod má domácí dialýza i výrazné medicínské benefity. Díky častějším a kratším intervalům dialýzy nejsou odstraňovány z těla další léky a kontrolní laboratorní výsledky bývají lepší. Pacient nebo klient sociálního zařízení si může volit čas v návaznosti na svůj program, další léčebné procedury a momentální zdravotní stav. 

Počty pacientů, kteří jsou na domácí dialýze v Česku rostou, nyní je to zhruba osm desítek pacientů, před šesti lety to nebyla ani třetina. „B. Braun se v tuto chvíli stará v České republice o 34 pacientů, kteří jsou v režimu domácí hemodialýzy. Dalších pět pacientů čeká na zahájení edukace. Růst počtu doma hemodialyzovaných pacientů umožňuje především výrazný rozvoj technologií. V současné době už jsou na trhu přístroje, které prakticky nepotřebují žádné domácí úpravy a lze s nimi třeba odjet i na dovolenou k moři,” vysvětluje pozitiva domácí hemodialýzy MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK, která dialyzační přístroj do ALZHEIMER HOME dodala.

Stačí pouze zásuvka

Dialyzační přístroj pro domácí hemodialýzu je na rozdíl od velkých dialyzačních přístrojů na střediscích se svou velikostí malé tiskárny a váhou 23 kg velmi mobilní. “Po celou dobu průběhu domácí hemodialýzy je klientka ve svém pokoji, na který je už zvyklá a je u ní přítomen jak zdravotní, tak ošetřovatelský personál. Sledujeme tak průběh celé dialýzy a zároveň stav a reakce naší klientky na danou léčbu,” popisuje průběh dialýzy ředitelka Širůčková. Ovládací prvky přístroje vyžadují minimální přípravu a snižují nároky na manipulaci před dialyzačním ošetřením a po něm. Přístroj je intuitivní a je přizpůsoben obsluze nezdravotnického personálu. K zařízení není nutný přívod vody, odpadá tedy nutnost kontroly kvality vody. 

„Z technologické stránky není v sociálních zařízeních nebo u klienta doma potřeba nic víc než zásuvka. V ALZHEIMER HOME v Nepomuku obsluhu přístroje a napojení krevního oběhu klientky paní Marie zajišťuje odborně proškolená zdravotní sestra. Společnost B. Braun Avitum pak poskytuje konzultační službu dostupnou 7 dní v týdnu,“ zdůrazňuje Lukáš Hilovský, aplikační specialista B. Braun, který odpovídá za důkladné proškolení personálu na dialyzačním přístroji. V Nepomuku jde o první případ svého druhu v celé síti ALZHEIMER HOME. Obě strany počítají do budoucnosti s další spoluprací. 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme