Edukací k lepšímu dodržování diety

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin často nedodržují dietu s nízkým obsahem proteinů. Brazilští vědci si položili otázku, zda může intenzivní edukace nutriční terapeutem zlepšit dodržování nízkobílkovinné diety u pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3-5.

Zjišťovali, zda speciální nutriční vzdělávací program bude motivovat tyto pacienty, kteří ještě nejsou na dialýze, aby snížili denní příjem bílkovin, a zda tento program přispěje k lepšímu dodržování nízkoproteinové diety, než je tomu u standardního dietního poradenství.

Standardní vs. intenzivní poradenství

Jedné skupině nemocných bylo poskytnuto standardní dietní poradenství (individuální dietní program: 0,6 až 0,75 g bílkovin/kg /den, nebo 0,6 až 0,8 g/kg/den pro pacienty s diabetem a 25-35 kcal/kg/den s omezením sodíku). Druhá skupina prošla intenzivním nutričním kurzem zahrnujícím shodný dietní program. Navíc však pacienti dostali podrobně rozpracované výukové materiály, které sloužily k rozšíření jejich znalostí a pochopení nutnosti diety s nízkým obsahem sodíku a bílkovin. Obě skupiny pacientů byly sledovány po dobu 4 měsíců. Monitorovány byly nejen změny v příjmu bílkovin, ale také míra dodržování doporučené diety představující snížení počátečního příjmu bílkovin o 20 %.

Výsledky

Výzkum dokončilo 89 pacientů (standardní poradenství 46; intenzivní poradenství 43). Počet pacientů, kteří dodržovali nízkobílkovinnou dietu, byl vysoký, ale nijak významně se mezi uvedenými dvěma skupinami nelišil. Výraznější snížení příjmu bílkovin z výchozích hodnot však bylo zaznamenáno u skupiny s intenzivním poradenstvím (snížení příjmu o 20,7g/den, tedy o 30,9 %) ve srovnání se standardním poradenstvím (snížení příjmu o 10,5 g/den, tedy o 15,1 %).

Intenzivní edukace pomáhá
Je zřejmé, že intenzivní výživový vzdělávací program přispěl ke sníženému příjmu bílkovin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3-5 ve větší míře než standardní dietní poradenství. Podle autorů je nezpochybnitelné, že nutriční vzdělávací programy efektivně zvyšují dodržování doporučeného příjmu bílkovin u těchto nemocných.

Zdroj: http://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(12)00203-8/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme