Fistule nemusí být pro starší pacienty nejvhodnější

Na rozdíl od současných doporučení nemusí být vytvoření arteriovenózní fistule pro pacienty starší 80 let, kteří vyžadují hemodialyzační léčbu, vhodnější než umístění graftu. Výsledky nedávné studie naznačují, že není nutné trvat na vytvoření fistule jako první volby u dialyzovaných starších 80 let, a podporují spíše důraz na individuální a komplexnější přístup k této skupině starších pacientů.

Tři možnosti

Ve studii byla použita data více než 115 tisíc hemodialyzovaných pacientů ve věku 67 let a starších. Výzkumný tým hodnotil úmrtnost z jakékoliv příčiny v závislosti na typu cévního přístupu, který byl založen před zahájením dialýzy. Většině pacientů (78,4 %) byl jako jejich první cévní přístup zaveden katétr. Pouze 18,6 % mělo předem vytvořenou AV fistuli a jen 3,0 % začínalo hemodialýzu s AV graftem.

Fistule nebo graft?

  • Obecně pro všechny účastníky studie znamenalo použití katétru jako počátečního dialyzačního přístupu o 77 % vyšší riziko úmrtí než zavedení AV fistule.
  • Míra úmrtnosti u pacientů s AV graftem nebo AV fistulí byla podobná. U pacientů ve věku 67 až 79 let se zavedeným graftem však bylo riziko smrti o 10 % vyšší, než u těch, kterým byla nejprve zavedena fistule.
  • U osmdesátiletých a starších pacientů s fistulí nebo s graftem žádný významný rozdíl v úmrtnosti zjištěn nebyl.

Nemusí být vždy fistule

Autoři studie předkládají zajímavá data, která polemizují se zastánci postupu, který jako první volbu uznává založení fistule a jako poslední zavedení katétru. Výsledky jejich studie podporují u pacientů starších 80 let konkurenční strategii založení AV graftu jako prvního cévního přístupu, pokud nefrolog tuto techniku z nejrůznějších důvodů preferuje. Uvedená studie také potvrdila všeobecně známý fakt, že centrální žilní katétr je jasně nejhorší strategií s mnohem vyšší úmrtnosti než hrozí u píštěle nebo graftu.

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/807155

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme