Funkci ledvin lépe posoudí přímé měření glomerulární filtrace

U pacientů s transplantovanými orgány má porucha funkce ledvin zásadní význam pro prognózu a rozhodování o léčbě. Sledování funkce ledvin pomocí míry glomerulární filtrace (GFR) je proto důležité jak před, tak i po transplantaci srdce. Přímé měření nebo odhad.  

Glomerulární filtraci je možné měřit přímo nebo odhadem. Přímé měření vyžaduje přesný sběr moči v určitém intervalu a hodnotí se schopnost ledvin očistit krev od určité látky. Doporučeným sledovaným parametrem je tzv. odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR), která se vypočítá z hladiny cirkulujícího kreatininu nebo cystatinu C a dalších údajů. Výpočty odhadované glomerulární filtrace však dosud nebyly důkladně ověřeny u pacientů s transplantací srdce.

Porovnány různé metody 

Švédští vědci analyzovali údaje 416 pacientů s transplantací srdce. Porovnávali hodnoty z přímého měření glomerulární filtrace s třemi běžně používanými výpočty odhadované glomerulární filtrace. Srovnání byla prováděna před transplantací a po 1, 5 a 10 letech sledování. 

Přímé měření je přesnější 

Z výsledků studie vyplývá, že přesnost nejčastěji používaných výpočtů pro odhad glomerulární filtrace, které slouží k posouzení funkce ledvin, je nepřijatelně nízká. Autoři výzkumu proto navrhují, aby před i po transplantaci srdce bylo ve vyšší míře používáno přímé měření glomerulární filtrace a výpočtům eGFR se věnovala pozornost se snahou zvýšit jejich přesnost pro klinickou praxi. 

Zdroj: 
http://ndt.oxfordjournals.org

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme