Fyzická kondice ovlivňuje funkci ledvin u pacientů s diabetem 2. typu

Dospělí s diabetem 2. typu mohou zvýšením své fyzické kondice snížit pravděpodobnost, že se u nich rozvine chronické onemocnění ledvin. Zároveň také mohou zlepšit funkčnost již poškozených ledvin.

Fyzickou zdatností k lepšímu zdraví

Studie byla rozdělena na dvě části. První část zahrnovala 2 000 pacientů (především mužů) s diabetem 2. typu, kteří měli normální funkci ledvin a průměrný věk 61 let. Byli rozděleni podle úrovně jejich fyzické zdatnosti na osoby s vysokou zdatností, se střední zdatností a se slabou zdatností. Během sedmiletého období sledování se u 572 z nich objevilo chronické onemocnění ledvin, nebo zemřeli.

Analýza všech dat ukázala, že úmrtnost a rozvoj onemocnění ledvin byly mnohem nižší u pacientů se zvýšenou úrovní zdatnosti. Ve srovnání s nejméně zdatnými pacienty měli ti nejzdatnější o 68 % nižší riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin a úmrtí. U středně zdatných jedinců pak toto riziko kleslo o 51 %.

Cvičení oddaluje nutnost dialýzy

Ve druhé části studie byl hodnocen efekt 12týdenního cvičebního programu na funkci ledvin u 67 pacientů s diabetem 2. typu. Program představoval kombinaci aerobního a posilovacího cvičení po dobu minimálně 30 minut dvakrát týdně.

Po ukončení cvičebního programu došlo u 15 osob ke zlepšení jejich zátěžové kapacity. U 53 % pacientů pak bylo zaznamenáno zlepšení funkce ledvin. I když se jednalo o malý vzorek pacientů, přesto výsledky potvrzují skutečnost, že režimová opatření mají pro pacienty s progresivním onemocněním ledvin smysl. Změnou svých pohybových návyků mohou zlepšit funkci ledvin a potenciálně zabránit nebo oddálit nutnost dialýzy.

Zdroj: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140623131040.htm

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme