Hemodialyzační střediska ČR 2011

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal zprávu "Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2011", ve které na základě statistických dat shrnuje aktuální stav v oblasti hemodialyzační léčby v České republice k 31. 12. 2011.

Hemodialýza 2011

• K 31. 12. 2011 bylo v České republice evidováno celkem 98 hemodialyzačních středisek s 1 232 dialyzačními lůžky, jejichž činnost zajišťovalo 222 lékařů.

• Oproti roku 2010 přibylo jedno hemodialyzační středisko v Jihomoravském kraji.

• Během roku 2011 bylo hemodialýzou léčeno 12 059 pacientů, což představuje o 7,4 % více než v předchozím roce 2010 (více než čtvrtina těchto pacientů byla ošetřena v hemodialyzačních střediscích v Praze).

• V rámci chronického programu hemodialýzy bylo léčeno 6 862 pacientů, z toho 92 % hemodialýzou a 8 % peritoneální dialýzou (nejvíce hemodialyzovaných pacientů na 10 tisíc obyvatel je v Karlovarském kraji (8,6), nejméně v kraji Středočeském (4,3).

Akutním hemodialýza byla provedena u 5 197 pacientů (5 osob na 10 tisíc obyvatel).

• 56 % pacientů bylo starších 65 let, 44 % tvořili pacienti ve věku 20–64 let. Pouze 14 pacientů léčených pravidelně hemodialýzou bylo ve věku do 19 let.

• Téměř 60 % pacientů léčených hemodialýzou představují muži.

• V roce 2011 bylo provedeno 818 779 dialýz, jejich počet stoupl proti předchozímu roku 2010 o téměř 5 %. Nárůst byl nejvyšší ve Středočeském kraji, a to o více než 11 %.

• Nejčastějším výkonem byla hemodiafiltrace (47 %, pokračuje tak trend jejího nárůstu z předchozích let). Hemodialýza byla provedena u 53 % a hemofiltrace u necelé 0,1 % všech výkonů.

• Oproti předchozímu roku se vybavenost dialyzačních středisek v roce 2011 zvýšila o 42 dialyzačních míst na 1 232 a o 80 hemodialyzačních přístrojů na 1 701. Největší nárůst počtu míst i přístrojů byl evidován v Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Zdroj: www.uzis.cz/system/files/48_12.pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme