High-flux dialýza

Pro lepší přežívání a vyšší kvalitu života pacientů odkázaných na dialýzu se neustále vyvíjí nové a nové technologie čištění krve. K moderním metodám dialýzy patří také tzv. high-flux dialýza.

Co je to „high-flux“?

Metoda je založena na speciální struktuře používané membrány, přes kterou v průběhu hemodialýzy prochází nahromaděné toxiny a nadbytečné tekutiny. Termín „flux“ neboli průtok souvisí s propustností membrány, jež je dána velikostí jejích pórů. Na základě propustnosti totiž můžeme dialyzační membrány rozdělit na „high-flux“vysokopropustné a „low-flux“nízkopropustné. Low-flux membrány umí odstranit toxiny, jejichž molekuly mají menší rozměry, jako je např. močovinu a kreatinin, ale větší molekuly, které bývají obvykle odstraněny zdravými ledvinami, nejsou schopny póry membrány projít. High-flux membrány mají větší kapacitu pro odstraňování látek o větší molekulové hmotnosti než low-flux membrány s menšími póry a svým spektrem propouštěných látek se přibližují membráně glomerulů.

Výhody high-flux dialyzátorů

High-flux dialyzátory umožňují odstranění středně velkých molekuly, ale zároveň brání nepředvídanému odstraňování bílkovin z krve. Jedním z příkladů látek se středně velkými molekulami je beta-2-mikroglobulin (B2M), který může být příčinou amyloidózy. Filtruje-li se plazma přes high-flux membránu, je možné odstranit minimáně 70 % B2M. Propustnější membrána high-flux dialyzátoru také umožňuje mnohem rychlejší odstraňování tekutiny. U hemodiafiltrace, která kombinuje metodu hemodialýzy a hemofiltrace, je rychlé odstranění (a nahrazení) tekutiny nezbytné, a proto se pro tento typ léčby vždy používají high-flux dialyzátory.

Minimalizace rizik

Existují obavy, že snadnější průchod vody přes high-flux membrány by mohl také usnadnit průchod kontaminantů z vodního prostředí, zejména endotoxinů z dialyzační tekutiny do krve. Endotoxiny jsou toxické produkty bakterií, jejichž molekuly mohou být dostatečně malé, aby prošly dialyzační membránou. Naštěstí většina syntetických membrán je schopna endotoxiny absorbovat a zamezit tak jejich vstupu do krevního řečiště. Pro minimalizaci uvedeného rizika je možné dialyzační přístroj vybavit filtrem navíc, který zaručí vysokou čistotu dialyzační tekutiny.

High-flux versus low-flux

Stávající doporučení, která určují, zda je dialýza prováděna v dostatečném rozsahu, jsou založena na množství odstraněné močoviny. Těchto parametrů může být dosaženo jak pomocí high-flux, tak i pomocí low-flux dialyzátorů. Není-li ovšem odstraněno alespoň doporučeného množství močoviny, a to zejména u pacientů, kteří nemají žádnou zbytkovou funkci ledvin, poměrně rychle může dojít ke snížení kvality života a délky přežití pacienta. Problémy spojené s nedostatečným odstraněním toxinů s většími molekulami se mohou projevit až v dlouhodobějším horizontu, a je tak mnohem těžší studovat přínosy jejich účinnějšího odstranění.

Zdroj: http://www.era-edta.org/images/5_ERBPinformation_for_patientsAre_High_F…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme