Jak potlačit riziko zánětu během dialýzy

Vědcům se podařilo objevit nový způsob, jak se vyhnout vzniku systémového zánětu, ke kterému dochází u dialyzovaných pacientů. Princip metody spočívá v tom, že během dialýzy dojde k potlačení tzv. komplementového systému, který hraje zásadní roli v obranyschopnosti organismu.

Dialýza aktivuje komplementový systém

Komplementový systém je součástí nespecifické humorální imunitní odpovědi organismu. Tvoří ho skupina sérových a membránových bílkovin, které společně spolupracují na imunitní odpovědi při probíhajícím zánětu. Jak ukázaly některé předchozí studie, zánět může být u dialyzovaných pacientů vyvolán tehdy, jestliže je komplementový systém nechtěně aktivován moderními dialyzačními filtry na bázi polymerů.

Inhibice komplementového systému

Vědcům se podařilo vyvinout látku, která inhibuje jistou složkou komplementového systému (C3). Ukazuje se, že tato látka by mohla být použita při dialýze ke snížení vedlejších účinků v podobě zánětlivé odpovědi. Prozatím byly inhibiční vlastnosti nově vyvinuté látky testovány na primátech. Zdravá zvířata poté, co podstoupila pouze jedinou dialyzační proceduru pomocí filtru s vysokou biokompatibilitou, vykázala silnou aktivaci komplementového systému. Takovéto opakující se aktivace komplementového systému mohou u pacientů na dialýze vyvolat chronickou zánětlivou reakci. Když však byla primátům podána jediná dávka nově objevené sloučeniny, zvířata vykazovala úplné potlačení komplementového systému. Šance na využití nového přístupu v praxi jsou velmi slibné. Výhodou je také krátkodobá inhibice komplementu, který svoji funkci rychle získá zpět po dialyzační proceduře. Léčivo na bázi zmíněné látky v současnosti prochází intenzivním vývojem a výzkumníci připravují klinické testy.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/articles/110609-researchers-find-way-to-s…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme