Je přísná kontrola glykémie u starších diabetiků nebezpečná?

Nová studie odhalila, že velká část populace starších Američanů trpících diabetem a dalšími přidruženými chorobami má díky intenzivní léčbě regulující hladinu glukózy v krvi zvýšené riziko těžké hypoglykémie. 

Glykémie pod přísnou kontrolou 

Téměř 1 300 dospělých diabetiků ve věku 65 a starších bylo v rámci výzkumu zařazeno do tří kategorií: relativně zdraví (51 %), pacienti s anamnézou více onemocnění s problémy se sebeobsluhou (28 %) a ti s velmi významnými přidruženými chorobami a ve velmi špatném zdravotním stavu (21 %). 

Ze všech zúčastněných mělo 62 % hodnotu glykovaného hemoglobinu (dlouhodobý ukazatel stavu glykémie) nižší než 53 mmol/mol a 42 % mělo tyto hladiny dokonce pod hranicí 47,5 mmol/mol. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v úrovni glykovaného hemoglobinu mezi uvedenými třemi kategoriemi pacientů. Pozoruhodné bylo, že více než třetina (38 %) pacientů ze skupiny v nejhorším zdravotním stavu měla hladiny glykovaného hemoglobinu nižší než 47,5 mmol/mol, stejně jako téměř polovina (45 %) z těch se středně těžkými zdravotními komplikacemi. 

Více než polovina pacientů (55 %), jejichž hladiny glykovaného hemoglobinu byly udržovány pod 53mmol/mol, byla léčena buď inzulínem, nebo deriváty sulfonylurey (antidiabetiky), které stimulují buňky slinivky břišní k vyšší produkci inzulinu, 4 % nemocných pak byla léčena oběma způsoby. Mezi jednotlivými kategoriemi diabetiků nebyly zjištěny žádné významné rozdíly a podobným způsobem byli léčeni i diabetici s hodnotami glykovaného hemoglobinu pod hranicí 47,5. 

U starších diabetiků doporučen individuální přístup 

Autoři studie připouští, že výsledky jejich výzkumu jsou limitovány skutečností, že nejsou k dispozici žádné údaje o skutečných případech hypoglykemie nebo jiného poškození u takto léčených diabetiků. Přesto poukazují na předchozí výzkum, který potvrzuje, že pro starší pacienty znamená přísná kontrola glykémie pouze malý přínos a že je tato skupina diabetiků obzvláště citlivá na účinky těžké hypoglykémie. Současné doporučené postupy jsou zaměřeny spíše na udržení hladiny glykovaného hemoglobinu pod horní prahovou hodnotou a v případě starších pacientů s větším počtem zdravotních komplikací je všeobecně podporován individuální přístup. 

Zdroje: 
http://archinte.jamanetwork.com
http://www.medscape.com

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme