Kardiovaskulární choroby po transplantaci ledvin

Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je u pacientů po transplantaci ledvin vysoká, a to zejména v prvních měsících po transplantaci. K dispozici je stále málo údajů, které by tento jev srovnávaly u transplantovaných, kteří přijali orgán od žijících dárců a u těch, kterým byl voperován orgán od zemřelých dárců. Cílem nedávné studie bylo zhodnotit výskyt kardiovaskulárních onemocnění v prvních 2 měsících po transplantaci u těchto dvou skupin pacientů.

Hypertrofie levé komory byla pozorována u 65 %, kalcifikace věnčitých tepen u 30 % a srdeční arytmie u 46 % pacientů po transplantaci. Úmrtí z kadiovaskulárních příčin bylo častější u pacientů s orgánem od zemřelých dárců, než u těch, kteří ledvinu získali od živého dárce (hypertrofie 87 % vs. 59 %; kalcifikace 42 % vs. 24 % a srdeční arytmie 59 % vs. 39 %).

Studie prokázala všeobecně zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění u pacientů po transplantaci. Zdá se také, že delší doba dialyzační léčby přispěla k většímu výskytu kardiovaskulárních komplikací mezi pacienty, kteří získali orgán od zemřelého dárce, ve srovnání s transplantovanými, kterým byla voperována ledvina od dárce žijícího.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23195014

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme