Kouření dospívajících negativně ovlivňuje ledviny

Expozice tabákovému kouři může negativně ovlivnit funkci ledvin u dospívajícího člověka. Vědci v USA nedávno zkoumali vliv aktivního i pasivního kouření u adolescentů na činnost ledvin a zjistili, že účinky tabákového kouře se začínají projevovat již od dětství.

Aktivní kuřáci, pasivní kuřáci a nekuřáci

Studie se zúčastnilo 7516 dospívajících ve věku 12 až 17 let. U každého byla pomocí dotazníku a sérové hladiny kotininu (metabolit nikotinu, který lze detekovat v tělesných tekutinách) hodnocena míra aktivního užívání tabáku a míra pasivního kuřáctví. Účastníci, kteří uvedli, že poslední měsíc kouřili „alespoň jeden den“ nebo „alespoň jednu cigaretu“ nebo ti, kteří měli sérové koncentrace kotininu nad 10 ng/ml, byli klasifikováni jako aktivní kuřáci. Jako pasivní kuřáci byli definováni ti neaktivní kuřáci, kteří uvedli, že žijí alespoň s jednou osobou holdující kouření nebo ti, u nichž byla zjištěna hladina kotininu větší nebo rovna 0,05 ng/ml, ale nižší než nebo rovna 10 ng/ml, i když uváděli, že nežijí s žádným kuřákem. Za nekuřáky byli považováni ti, kteří měli sérovou hladinu kotininu pod 0,05 ng/ml, nežili s kuřákem a v posledním měsíci nekouřili.

Kouření škodí ledvinám

V uvedeném reprezentativním vzorku dospívajících bylo jak pasivní, tak aktivní kouření spojeno s nižší mírou odhadované glomerulární filtrace. Navíc byl zjištěn mírný, ale pozitivní vztah mezi sérovými koncentracemi kotininu a poměrem albumin/kreatinin ve vzorku první ranní moči. Tento poměr umožňuje detekovat mírně zvýšený odpad albuminu, tzv. mikroalbuminurii, která má zásadní význam pro včasné odhalení počínajícího postižení ledvin. Tato zjištění tedy podporují závěr, že látky obsažené v tabákovém kouři mohou poškodit ledviny.

Další rizika kouření

Dřívější studie, které zjišťovaly, jak jsou američtí dospívající vystaveni tabákovému kouři, ukázaly alarmující skutečnost. Více než 600 tisíc žáků na druhém stupni základních škol a 3 miliony studentů středních škol kouří cigarety a 15 % mladých nekuřáků je vystaveno pasivnímu kouření doma.

U adolescentů je aktivní kouření spojeno se zvýšeným rizikem astmatu, sníženou funkcí a růstem plic, včasným výskytem aterosklerotických lézí a zvýšeným rizikem rakoviny, stejně jako s předčasnou úmrtností v dospělosti. Kouření je také rizikovým faktorem pro vznik některých autoimunitních chorob, včetně Crohnovy choroby a revmatoidní artritidy.

Podle autorů by měla být běžnou součástí zdravotní péči o děti také osvěta o rizicích aktivního i pasivního kouření u dospívajících.

Zdroj: http://www.jhsph.edu/news/news-releases/2013/navas-acien-smoking-may-im…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme