Léčba HIV znamená riziko pro ledviny

Ukazuje se, že některá antiretrovirotika (léky proti virům), ke kterým se řadí i léky, které užívají pacienti nakažení virem HIV, způsobují riziko chronického onemocnění ledvin, a toto riziko navíc narůstá se zvyšující se dobou léčby. Již předchozí studie naznačovaly, že antiretrovirotika mohou způsobit chronické onemocnění ledvin, tentokrát se ale vědci zaměřili na to, jak je riziko vzniku onemocnění ledvin těmito léky ovlivněno z dlouhodobého hlediska.

Čím delší léčba, tím vyšší riziko

Výzkumníci sledovali více než 23 tisíc HIV pozitivních pacientů s průměrným odhadem glomerulární filtrace 110 ml/min na 1,73 m² a průměrným věkem 39 let. Chronické onemocnění ledvin bylo definováno jako odhad glomerulární filtrace nižší než 60 ml/min na 1,73 m² naměřený dvakrát s odstupem nejméně 3 měsíců od sebe. Po průměrné době sledování 6,3 let bylo diagnostikováno 210 případů chronického onemocnění ledvin. Výskyt chronického onemocnění ledvin narůstal se zvyšující se dobou užívání léků.

Nutné sledovat funkci ledvin

Podle autorů studie uvedené výsledky potvrzují zjištění předchozích šetření, že existuje souvislost mezi chronickým onemocněním ledvin a různými antiretrovirotiky, a navíc ukazují, že čím déle jsou uvedené léky užívány, tím vyšší je riziko vzniku chronického onemocnění ledvin. Doporučují proto důkladné a pravidelné monitorování funkce ledvin u pacientů s HIV, kteří užívají antiretrovirální léčbu.

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/840651

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme