Málo testosteronu u pacientů se selháním ledvin

U pacientů v konečném stadiu chronického onemocnění ledvin se často vyskytuje nízká hladina testosteronu, která může mít souvislost s úmrtností. U osob se zdravými ledvinami bývá nízká hladina testosteronu také spojována s řadou onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob, diabetu, nízkým množstvím svalové a kostní hmoty nebo nízkou fyzickou výkonností. Odborníci se nicméně neshodují v tom, co způsobuje nízkou hladinu testosteronu u stárnoucí populace a kdy je vhodná substituční terapie testosteronem. Dostupné výsledky studií prozatím ukazují, že substituční terapie testosteronem poskytuje nejednoznačné zlepšení sexuálních funkcí. Svalová hmota a kostní denzita se zlepšují, ale výsledky sledující fyzickou výkonnost se různí a nejsou k dispozici žádné údaje o prevenci zlomenin. Také podávání testosteronu mužům s omezenou pohyblivostí může poškozovat jejich zdraví.

Existuje jen málo důkazů, že testosteron posiluje funkci erytropoetinu při léčbě anémie při selhání ledvin. Existující poznatky tak napovídají, že rutinní podávání testosteronu u pacientů v konečném stadiu chronického onemocnění ledvin s nízkými hladinami testosteronu není optimální. Léčba testosteronem může být zvažována u pacientů s nízkým množstvím kostní hmoty a celkovou hladinou testosteronu < 2 ng/ml nebo u mladších pacientů se zhoršenou sexuální funkcí a celkovou hladinou testosteronu nižší, než je pro tento věk stanoveno. V případě, že se k léčbě testosteronem u pacientů s terminálním selháním ledvin přistoupí, měl by lékař pacienta poučit nejen o možných rizicích, ale také o nejistotě úspěchu léčby. V případě, že léčba nepřinese v krátké době očekávané výsledky, měla by být ukončena.

listopad 2014

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sdi.12318/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme