Maratonský běh je významnou zátěží pro ledviny

Američtí výzkumníci analyzovali vzorky moči a krve u 22 běžců (průměrný věk 44 let), kteří se v roce 2015 zúčastnili maratonu v Hartfordu (v americkém státě Connecticut). Vzorky odebírali 24 hodin před maratonem, bezprostředně po maratonu a 24 hodin po maratonu. U 82 % účastníků bylo 24 hodin po maratonu naměřeno takové zvýšení hladin kreatininu, které odpovídalo počáteční fázi akutního selhání ledvin. U 73 % běžců pak bylo zjištěno mikroskopické poškození ledvinných kanálků. Těsně po ukončení maratonu dosahovaly hodnoty sérového kreatininu, albuminu v moči a biomakerů naznačujících poškození ledvinné tkáně u běžců svého vrcholu a vykazovaly významné zvýšení vzhledem k hodnotám naměřeným před během a 24 hodin po něm. Výsledky studie naznačují, že extrémní fyzická zátěž během maratonského běhu může být spojena s negativním dopadem na funkci ledvin. Tato zjištění však bude nutné ověřit dalším výzkumem a na větším počtu osob. Zároveň by měly být zkoumány také reparační mechanismy.

duben 2017

Zdroje: www.renalandurologynews.com/acute-kidney-injury/marathon-runners-suscep…
www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30536-X/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme