Méně může být někdy více

Nejnovější výzkumy naznačují, že přílišné snižování krevního tlaku a hladiny glukózy v krvi mohou být pro některé skupiny pacientů nebezpečné. U seniorů starších 70 let může velmi nízký krevní tlak a nízká hladina krevního cukru zvýšit riziko závratí, zmatenosti, pádů a dokonce i smrti. V posledních letech se odborníci začínají shodovat v názoru, že méně intenzivní kontrola krevního tlaku a glykémie u těchto pacientů, zejména pokud trpí dalšími přidruženými chorobami, by mohla být přínosem.

U starších pacientů se medikace nemění, ani když je důvod 

Tým vědců z Lékařské fakulty Michiganské univerzity studoval tuto problematiku oběma způsoby. Informace získával jednak ze záznamů o pacientech a jednak prospektivně průzkumem v ambulancích praktických lékařů. Zaměřili se na pacienty starší 70 let s diabetem, kteří měli glykémii i krevní tlak dobře kontrolovány pomocí léků. Pouze každému čtvrtému pacientovi z celkového počtu téměř 400 tisíc, kteří by mohli mít nárok na méně intenzivní léčbu krevního tlaku nebo glykémie, byl skutečně změněn léčebný režim. Dokonce i ti s nejnižšími naměřenými hodnotami nebo nejmenším počtem očekávaných let dožití měli jen nepatrně vyšší šanci, že jejich léčba bude méně intenzivní. 

Lékaři se obávají, že zmírněním léčby pacientovi uškodí 

Jen asi polovina z téměř 600 zdravotnických pracovníků, kteří se šetření zúčastnili, uvedla, že by zmírnila léčbu hypotetickému 77letému muži s diabetem a velmi nízkou hladinou cukru v krvi s rizikem hypoglykémie. Mnoho z nich uvedlo, že by mělo obavy, že snížení medikace u takového pacienta by mu mohlo uškodit. Někteří lékaři se dokonce obávali právní odpovědnosti z takového kroku. 

Příliš striktní léčba může ublížit 

U některých starších pacientů se zdá, že snaha o příliš důslednou kontrolu krevního tlaku nebo glykémie může přinést nežádoucí zvýšení některých rizik. Podle autorů studie je důležité nejen to, aby lékař zajistil veškerou potřebnou péči, ale aby prováděl pravidelné kontroly a včas změnil terapii, pokud by byla nadbytečná. 

Zdroje: 
eurekalert.org
archinte.jamanetwork.com

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme