Metabolizmus diabetiků pomáhá předvídat selhání ledvin

Asi 33 % lidí s diabetem 2. typu trpí poškozením ledvin, které může postupně vést až k selhání ledvin. Studie porovnávající metabolizmus diabetiků, u kterých se vyvinulo chronické renální selhání, s metabolizmem těch, u kterých k selhání nedošlo, poskytuje nový pohled na mechanizmus vzniku onemocnění ledvin u diabetiků.

Podrobná analýza metabolitů

Autoři studie se zaměřili na podrobnou analýzu metabolizmu pacientů, jejichž ledviny byly zdravé, a zároveň těch ve velmi časných stádiích onemocnění ledvin. Analýza vycházela ze studie zabývající se výzkumem renálního onemocnění, v níž se z krevních vzorků pacientů zjišťovala hladina přibližně 2 400 metabolitů. Z této studie bylo vybráno 40 pacientů, u nichž během 8 až 12 let došlo k selhání ledvin, a 40 pacientů, jejichž ledviny zůstaly v pořádku.

Vyšší hladiny metabolitů předpovídají selhání ledvin

Vědci našli 16 ve vodě rozpustných látek (které jsou běžně odstraňovány ledvinami), které byly přítomny v mnohem vyšších koncentracích u pacientů, u kterých nakonec došlo k selhání ledvin, než u těch, jejichž ledviny zůstaly zdravé. Je známo, že tyto látky se hromadí v plazmě v případě selhání ledvin. Avšak v době, kdy byly krevní vzorky odebírány, měla drtivá většina pacientů funkci ledvin v normálu. Výsledky zkoumání tak naznačují, že tyto molekuly by mohly být buď známkou časného stadia nemoci, nebo k němu dokonce přispívat.

Ledvinné kanálky v nebezpečí

Poškození buněk ledvinných kanálků je jedením z potenciálních mechanizmů, kterým tyto metabolity mohou způsobit selhání ledvin. Mnoho z látek, u nichž byla zjištěna zvýšená hladina, procházejí ledvinnými kanálky. Vysoké hladiny těchto metabolitů mohou být známkou poškození kanálků, nebo k němu přispívají. Vědci navíc zjistili silný vztah mezi chronickým selháním ledvin a vyššími koncentracemi myo-inositolu − metabolitu, který je spjat s funkcí inzulínu a s mnoha dalšími biologickými procesy.

Metabolické změny zdrojem informací

Autoři studie upozorňují, že změny metabolismu jsou klíčem k poznání mechanizmu diabetu a jeho vlivu na zdraví ledvin. Podobné studie tak mohou odhalit nové cesty, které povedou k vývoji nových léků a nových diagnostických testů.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/articles/109988-researchers-find-metaboli…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme