Mikroorganismy ovlivňují úspěšnost transplantace

Výzkumníci z Univerzity v Chicagu prokázali, že mikrobiota lidského těla, tedy bakterie, viry a další mikroorganismy žijící na kůži a v trávicím systému, významně ovlivňuje schopnost organismu přijmout transplantovaný orgán. Kožní štěpy u myší, kterým byla před transplantací podávána antibiotika, přežily zhruba dvakrát tak dlouho než u myší bez této preventivní léčby.

Antibiotika před transplantací prodloužila přežití štěpu

Míra úspěchu u transplantací orgánů, které jsou vystaveny vnějšímu prostředí (kůže, plíce, střeva) je mnohem horší než transplantace vnitřních orgánů, jako jsou ledviny a srdce, a to jak u člověka, tak u laboratorních zvířat. Důvodem tohoto rozdílu by mohla být i skutečnost, že kůže, plíce a střeva jsou na rozdíl od sterilních vnitřních orgánů kolonizovány mikroorganismy. Vědci se pokoušeli otestovat zmíněnou hypotézu pomocí experimentů s transplantacemi u myší. Dárcům i příjemcům orgánů podávali antibiotika po dobu 10 dnů před provedením transplantace kůže. Kožní štěpy přežily u takto ošetřených myší zhruba dvakrát tak dlouho (průměrně 53 dní) ve srovnání se zvířaty v kontrolní skupině (průměrná doba přežití 27 dní).

Složení mikrobioty ovlivňuje osud transplantovaného štěpu

Také kožní štěpy u myší chovaných ve sterilním prostředí bez přítomnosti mikroorganismů přežily déle než u myší chovaných standardním způsobem. Pokud do zvířat ze sterilních podmínek byly vpraveny mikroorganismy z běžných myší, kožní transplantáty byly odmítnuty rychleji. Jestliže však dostaly dávku mikroorganismů, které přežily antibiotickou léčbu u standardně chovaných myší, kožní štěpy přežily podobně dlouho jako u zcela sterilních myší. To svědčí o tom, že složení mikrobioty významně ovlivňuje osud transplantovaného štěpu. Genetická analýza bakterií přítomných na kůži zvířat, která byla preventivně léčena antibiotiky, ukázala, že celkové množství bakterií bylo stejné jako u myší bez antibiotik, avšak s výrazně menším počtem druhů. Zdá se tedy, že vliv mikroorganismů není způsoben jejich počtem, ale spíše rozmanitostí přítomných druhů.

Působení mikroorganismů lze využít v nových léčebných metodách

Podle autorů studie by důkladnější pochopení role mikroorganismů, které podporují nebo potlačují imunitní reakci proti transplantovanému orgánu, mohlo vést k novým léčebným strategiím s cílem zlepšit výsledky transplantací u lidí. Jednou z takových strategií by mohl být vývoj antibiotik s úzkým spektrem, která by byla zacílena pouze na bakterie vyvolávající odmítnutí orgánu. Účinné by mohlo být také použití probiotik s bakteriemi, které potlačují imunitní odpověď. Konkrétní druhy mikroorganismů, které spouštějí oba typy odpovědí po transplantaci, jsou však stále neznámé, a navíc změna rovnováhy mikroflóry v těle může mít i nejrůznější nežádoucí důsledky. Výzkum v této oblasti je bouřlivý a lze tak v blízké době očekávat další nové poznatky.

Zdroje: http://www.uchospitals.edu/news/2016/20160620-alegre.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27322054

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme