Může užívání marihuany ovlivnit funkci ledvin?

Vzhledem k tomu, že přístup k užívání marihuany se v posledních letech stává benevolentnější, je důležité podrobněji zkoumat její rizika a přínosy pro zdraví člověka. Pokud jde přímo o zdraví ledvin, studie na zvířatech zatím naznačují, že marihuana může mít vliv na funkci ledvin, údaje u lidí jsou však omezené. Ani nová studie amerických vědců nenašla dostatek důkazů o tom, že by užívání marihuany ovlivňovalo funkce ledvin u zdravých mladých dospělých.

Vyšší užívání marihuany bylo na začátku spojeno s nižší funkcí ledvin

V první studii svého druhu byly zkoumány potenciální vazby mezi užíváním marihuany a funkcemi ledvin u zdravých mladých dospělých. Analýza zahrnovala údaje ze studie zkoumající vývoj kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů, která obsahovala i opakované hodnocení užívání marihuany a výsledky vyšetření funkce ledvin.

Z analýzy výsledků vyplývá, že na počátku studie měly osoby s vyšším užíváním marihuany nižší funkci ledvin. Při dalším sledování však nebylo užívání marihuany spojeno se změnou funkce ledvin v průběhu času nebo s výskytem albuminu v moči, což je známkou poškození ledvin.

Uvedené výsledky nestačí pro skutečné posouzení vlivu užívání marihuany

Výsledky uvedené studie u mladých a zdravých jedinců však nemusí být dostatečné pro posouzení skutečného vlivu užívání marihuany na funkci ledvin. Navíc dopad užívání marihuany na funkci ledvin může být odlišný u jiných populací, jako jsou starší osoby nebo pacienti s onemocněním ledvin.

Zdroj: https://medicalxpress.com/news/2017-08-marijuana-affects-kidney-functio…
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28838990

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme