Nanočástice dokážou přelstít tělo, aby přijalo transplantovaný orgán

Navzdory významnému pokroku v oblasti transplantologie riziko odmítnutí nového orgánu stále přetrvává jako významná posttransplantační komplikace. Vědcům z Yaleské univerzity se podařilo za využití nanotechnologie vyvinout novou léčebnou metodu, která dokáže zabránit imunitnímu systému příjemce rozpoznat darovanou tkáň a následně snížit pravděpodobnost jejího odmítnutí.

Při odmítnutí orgánu hrají zásadní roli T-lymfocyty

T-lymfocyty, bílé krvinky zodpovědné za tzv. buněčnou imunitu, jsou jednou z hlavních příčin odmítnutí transplantovaného orgánu. Nejúčinnější z nich jsou tzv. efektorové T-lymfocyty, které jsou aktivovány skupinou proteinů známých jako lidské leukocytární antigeny (HLA) na povrchu endotelových buněk, které vystýlají krevní cévy darovaných orgánů. Tvorbu těchto proteinů lze potlačit pomocí tzv. malé interferující RNA (siRNA), dvouřetězcové RNA, která brání expresi cílových genů. Za normálních okolností však účinky siRNA trvají jen několik dní. Transplantovaný orgán od zemřelého dárce ale obvykle potřebuje týdny, aby byl organismem příjemce akceptován a došlo ke snížení rizika odmítnutí orgánu. Navíc terapie pomocí siRNA může mít také nepříznivý dopad na endotelové buňky ostatních orgánů těla, které léčbu nepotřebují.

Nová terapie využívá k transportu siRNA nanočástice

Nově vyvinutá terapie využívá nanočástice na bázi polymeru, které jsou navrženy tak, aby měly slabý pozitivní náboj a mohly interagovat s negativním nábojem nukleové kyseliny siRNA. Tímto způsobem je zajištěn cílený transport siRNA na místo štěpu, kde dochází k jejich pomalému uvolňování. Navíc je možné tuto terapii zacílit na dárcovský orgán ještě před jeho transplantací.

Vědci tímto způsobem ošetřili část lidské tepny o průměru několika milimetrů a transplantovali ji do abdominální aorty myší, do nichž byly vpraveny lidské T-lymfocyty. Zjistili, že nanočástice byly přítomny v darovaném tkáni i po transplantaci a významně potlačily tvorbu nežádoucích proteinů až šest týdnů po zákroku. Kromě toho nedošlo k poškození endotelových buněk necílových orgánů.

Ledviny v ohnisku zájmu

Autoři studie se chtějí do budoucna zaměřit na transplantované ledviny a chystají novou terapii aplikovat na proces známý jako normotermická perfuze. Při této technice je orgánem od zemřelého dárce přečerpávána okysličená krev při teplotě těla, čímž se eliminuje poškození orgánu. Vědci plánují přidat do okysličené krve nanočástice, aby zajistili řízený transport siRNA do endotelových buněk ledviny.

Zdroj: https://news.yale.edu/2017/08/04/nanoparticles-trick-body-accepting-org…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme