Náramky chrání pacientům žíly

V momentě, kdy vaše ledviny přestanou pracovat, a vy se stáváte závislí na dialyzační péči, je nutné, abyste chránili žíly na vaší paži. Ty totiž slouží pro vytvoření speciálního cévního přístupu, který umožňuje napojení vašeho krevního oběhu na dialyzační přístroj. Nejobvyklejší je tzv. arteriovenózní píštěl neboli fistule vznikající spojením mezi tepnou a žílou, nejčastěji na předloktí. Napojením žíly na tepnu dojde ke zvýšení průtoku krve žilou, žilní stěna během několika týdnů zmohutní a lze do ní snadněji zavádět dialyzační jehly.

Náramek vám pomůže

Američtí nefrologové přišli na nápad, jak efektivně ochránit vytvořený cévní přístup i v případě, že se pacient ocitne v situaci, kdy nemůže jednat sám za sebe, např. po autonehodě. Jednoduchou pomoc představuje modrý plastový náramek s nápisem „Save the Vein“ (Chraň žílu), který zdravotnický personál informuje o tom, že je třeba jeho nositeli poskytnout speciální péči a neprovádět na označené paži lékařské zásahy, které by mohly poškodit jeho žíly (a znemožnit tak vytvoření fungující píštěle) nebo již vytvořený cévní přístup. Náramky také slouží jako vizuální připomínka toho, že je dobré si dávat pozor a být opatrný i při každodenních běžných činnostech, které by mohly žíly ohrozit. Nápisy na náramku oznamují, že na označené paži není vhodné měřit tlak, odebírat krev k laboratornímu vyšetření, umisťovat infuze či provádět cokoliv jiného, co by mohlo žíly poškodit.

Funguje to?

Aby byla zjištěna účinnost náramku, bylo rozdáno 21 náramků pacientům se sníženou funkcí ledvin, kteří byli zároveň poučeni o důležitosti včasného založení cévního přístupu. Po 30, 60 a 180 dnech byli pacienti kontrolováni, zda stále nosí náramky a zda jim byla založena arteriovenózní fistule, graft (céva a žíla jsou navzájem propojeny spojkou ze syntetického materiálu)nebo začali dialýzu s fungující píštělí. Po 180 dnech všichni pacienti, kteří nosili náramek, měli fungující píštěl a zahájili dialýzu nebo u nich byly fistule či graft založeny. Naopak dvěma ze čtyř pacientů, kteří odmítli nosit náramek, se nepodařilo fistuli vytvořit. Závěrem lze konstatovat, že pacienti, kteří nosili náramky, měli větší pravděpodobnost úspěšného vytvoření cévního přístupu. Velmi důležité je, že náramky brání poškození již vytvořené píštěle při neočekávaném lékařském zásahu, kdy pacienti nejsou schopni komunikovat. Podobně fungují i při běžných lékařských prohlídkách a vyšetřeních, kdy vizuálně připomínají, že je nutné použít k odběrům a vyšetřením druhou končetinu. 

Zdroje: 
http://www.renalbusiness.com

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme