Nestejná váha a pohlaví u dárce a příjemce mohou ovlivnit přežití štěpu

Nová studie ukazuje, že úspěšnost transplantace ledviny může částečně záviset také na hmotnosti a pohlaví dárce ledviny. Již předchozí výzkum ukázal, že může existovat vyšší riziko selhání transplantované ledviny, pokud dárce ledviny je menší než příjemce. Důvodem je pravděpodobně zvýšená zátěž pro orgán, jehož rozměry nejsou v odpovídajícím poměru k velikosti těla příjemce. Studií zkoumajících důsledky nestejné hmotnosti dárce a příjemce na výsledky transplantace však není mnoho. Rozporuplná zjištění přinesly i studie zkoumající vliv nestejného pohlaví dárce a příjemce na stav transplantovaného orgánu.

Váhový rozdíl 30 kg znamená o 28 % vyšší riziko selhání štěpu

Američtí a kanadští vědci se rozhodli prozkoumat, zda transplantace ledviny od menšího dárce opačného pohlaví může mít dopad na zdraví příjemce. Analyzovali údaje pacientů, kterým byla transplantována ledvina od zemřelého dárce mezi lety 2000 a 2014. Z celkového počtu více než 115 tisíc pacientů po transplantaci došlo u přibližně 21 tisíc z nich k selhání štěpu.

U příjemců orgánu, jejichž hmotnost byla o více než 30 kg vyšší než hmotnost dárce, zjistili o 28 % vyšší riziko selhání transplantátu ve srovnání s dárci a příjemci s menším rozdílem hmotnosti.

V případě, že ledviny pocházely od menšího dárce opačného pohlaví, bylo riziko selhání transplantátu zvýšeno dokonce o 35 % u mužů, kterým byla transplantována ledvina od ženy, a o 50 % u žen, které nový orgán získaly od muže. Toto riziko je podobné jako v případě, že je příjemci transplantována ledvina od dárce, který má diabetes, známý rizikový faktor pro selhání ledvin.

Pohlaví a hmotnost příjemce a dárce jako další faktory při výběru orgánu

Výsledky studie tak přináší zajímavý pohled na faktory, které by mohly mít potenciální vliv na přežití štěpu po transplantaci, a to mimo rámec imunologických parametrů. Dosavadní data nejsou jednoznačná, proto bude třeba další výzkum, aby se potvrdilo, zda bude nutné při výběru vhodných orgánů pro transplantaci zaměřit zvýšenou pozornost také na shodu pohlaví a hmotnosti u příjemce a dárce.

Zdroje: www.nephrologynews.com/donor-recipient-weight-sex-mismatch-may-contribu…
http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2017/03/29/CJN.07660716

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme