Nízká informovanost o možnosti domácí dialýzy

V USA je v současnosti 382 000 pacientů se selháním ledvin závislých na dialyzační léčbě, ovšem pouze 35 000 z nich podstupuje dialyzační péči v prostředí domova. Podle zvláštní zprávy Národní nadace pro onemocnění ledvin nedostávají američtí pacienti vždy dostatečné informace o možnosti domácí dialýzy. Děje se tak navzdory výhodám této léčby z hlediska komfortu pro pacienty a ekonomické hospodárnosti. Podle zprávy 75 % pacientů nastupujících do dialyzačního programu v dialyzačních centrech neví o možnosti domácí dialýzy. Z těch informovaných pak 40 % projeví zájem o tuto možnost léčby, ale pouze méně než 10 % nemocných ji skutečně zahájí. Podle

Národní nadace pro onemocnění ledvin mají lidé podstupující krátkou denní nebo noční domácí hemodialýzu často lepší kvalitu života, žijí déle, bývají méně a kratší dobu hospitalizování a cítí se lépe jak v průběhu dialýzy tak i po ní. Navíc dialýza v domácím prostředí, a to jak peritoneální tak domácí hemodialýza, umožňuje pacientům větší flexibilitu, pokud jde o individuální léčebný plán, větší kontrolu nad jejich zdravím a léčbou a redukuje četnost nutných návštěv zdravotnického zařízení na měsíční kontrolní vyšetření v dialyzačním centru.

listopad 2011

Zdroj: "kidney.org":http://www.kidney.org/news/newsroom/nr/Kidney-Failure-Patients-Missing-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme