Nízkoproteinová strava u těhotných s onemocněním ledvin

Těhotenství u žen s pokročilým chronickým onemocněním ledvin je stále častější. Nicméně dopad nízkoproteinové stravy na těhotenství u pacientek s chronickým onemocněním ledvin je stále nejasný. Cílem nové studie bylo přezkoumat výsledky týkající se stravy s omezením bílkovin u těhotných žen trpících chronickým onemocněním ledvin získané během 15letého období.

Vegetariánská strava plus ketokyseliny

Výzkumný tým hodnotil průběh těhotenství u celkem 36 žen, které dodržovaly nízkoproteinovou dietu (31 žen porodilo jedno dítě, 3 ženy porodily dvojčata, v 1 případě došlo k ukončení těhotenství a v 1 případě k potratu), a srovnával ho s 47 těhotnými ženami s onemocněním ledvin, které podobnou dietu nedodržovaly. Ženy konzumovaly převážně rostlinnou stravu s občasným zařazením mléka a jogurtů. Denní příjem bílkovin činil 0,6 až 0,8 g na kilogram tělesné hmotnosti. Ženy dále užívaly doplňky stravy ve formě ketokyselin a doporučená konzumace pokrmů s neomezeným obsahem proteinů (1–3krát za týden) odpovídala jejich stupni chronického onemocnění ledvin a stavu výživy.

Výsledky výzkumu potvrzují bezpečnost nízkoproteinové stravy

Pacientky ve zkoumané i kontrolní skupině měly podobný věk, stupeň chronického onemocnění ledvin, výskyt hypertenze i proteinurie. U skupiny s nízkoproteinovou dietou se vyskytlo více případů diabetické nefropatie (dieta 31 % vs. kontrola 5,3 %), zatímco míra lupusové nefropatie byla vyšší u kontrol (dieta 10,3 % vs. kontrola 23,7 %). Výskyt předčasného porodu (dříve než 37. týden) byl podobný u obou skupin pacientek (dieta 77,4 % vs. kontrola 71,4 %). Výskyt dalších komplikací spojených s těhotenstvím byl nevýznamně nižší u pacientek na dietě. U žádné z žen čekajících jedno dítě a s nízkoproteinovou stravou nedošlo k perinatálnímu úmrtí dítěte, zatímco v kontrolní skupině se vyskytly dva takové případy.

Výsledky studie podle autorů výzkumu potvrzují, že středně přísné omezení bílkovin s přidáním doplňků stravy v podobě ketokyselin může být u těhotných pacientek s chronickým onemocněním ledvin považováno za bezpečné.

Zdroj: http://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-016-0339-y

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme