Nová technika umožňuje vytvoření AV fistule bez chirurgického zákroku

Pacientům na dialýze by mohl pomoci nový minimálně invazivní postup, který k vytvoření arteriovenózní fistule namísto otevřeného chirurgického zákroku využívá radiofrekvenční energii.

Nová metoda umožnila vytvoření AV fistule u téměř všech zkoumaných pacientů

Standardně se AV píštěl, tedy spojení žíly a tepny na předloktí umožňující napojit krevní oběh na hemodialyzační přístroj, provádí pomocí chirurgického zákroku v lokálním znecitlivění. V rámci nedávné klinické studie byla zkoumána nová technika, při níž jsou do tepny a žíly v rameni pacienta zavedeny flexibilní magnetické katétry. Obě cévy jsou pomocí magnetů přitaženy k sobě a malý výboj radiofrekvenční energie, vyslaný pomocí katétrů, následně umožní vytvořit spojení mezi tepnou a žílou. Katétry jsou poté vyjmuty. Nová technika vytvoření AV fistule byla použita u 80 pacientů v 9 dialyzačních centrech v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. AV píštěl se takto podařilo úspěšně zavést u téměř všech pacientů (98 %).

Nová technika je bezpečná, rychlá a s dobrými výsledky

Pouze u 1,8 % AV fistulí ve studii se objevila do tří měsíců trombóza (ucpání cévy krevní sraženinou) a do 12 měsíců se pak tyto komplikace vyskytly u 10,5 % AV fistulí vytvořených novým přístupem. To jsou lepší výsledky než ty, které vykazují AV fistule vytvořené tradiční chirurgickou cestou (studie uvádějí výskyt krevních sraženin do 12 měsíců ve 14 % až 26 % případů).

Nová technika tak představuje podle autorů studie významný přínos pro hemodialyzované pacienty. A lékařům usnadňuje přístup k žilám a tepnám, které by nebyly snadno dostupné chirurgickou cestou, a to bezpečně, rychle a s dobrými výsledky.

Zdroje: www.uhn.ca/corporate/News/PressReleases/Pages/new_magnet_technology_cre…
www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30692-3/pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme