Nové strategie pro delší přežití transplantovaných ledvin

Nové léčebné strategie posledních několika desetiletí vedly k tomu, že v současnosti až 95 % transplantovaných ledvin dobře funguje po dobu alespoň jednoho roku a průměrná životnost transplantovaného orgánu se pohybuje mezi 10 až 15 lety. Ačkoliv jde o velmi příznivý trend, stále dochází k vývoji dalších přístupů, které tyto výsledky mohou do budoucna ještě vylepšit.

Společná transplantace ledviny a kostní dřeně má slibné výsledky

Jedním z nejmodernějších přístupů, který má zajistit lepší přijetí transplantovaného orgánu, je spolu s ledvinou transplantovat také kostní dřeň dárce. Počáteční pilotní studie na celém světě ukázaly, že se jedná o velmi slibnou metodu. Transplantace kostní dřeně umožňuje příjemci orgánu lépe tolerovat dárcovskou ledvinu. Výsledkem je tzv. chimérismus, kdy má pacient dvě rozdílné kostní dřeně – vlastní a dárcovu. Pokud se cizí kostní dřeň úspěšně implantuje, tělo příjemce neidentifikuje dárcovský orgán jako „cizí“ a zvýší se tak pravděpodobnost, že pacient nebude muset užívat imunosupresiva k potlačení imunitní odpovědi příjemce, která by mohla vést k odmítnutí transplantovaného orgánu. Transplantace kostní dřeně však v současné době vyžaduje, aby pacient podstoupil radioterapii a léčbu cytostatiky, tedy postupy spojené s rizikem výskytu vedlejších účinků, což prozatím brání v širším použití této metody v klinické praxi.

Nové techniky pomáhají zlepšit výsledky transplantací

K dalším slibným přístupům, které zlepšují výsledky transplantací a mohou významně prodloužit život pacienta, patří zejména včasná transplantace, a to ještě před zahájením dialýzy. Také zchlazení ledviny od zemřelého dárce před transplantací nabízí významné zlepšení v zahájení funkce štěpu. Podobný účinek je možné pozorovat také u dárcovských ledvin, u nichž před transplantací proběhla mechanická perfuze (průtok krve orgánem). V budoucnu by mohly být také zajímavou alternativou xenografty, tedy transplantace tkáně jiného živočišného druhu – v současné době se vědci soustředí zejména na výzkum prasečích buněk.

Zdroj: www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170529090008.htm

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme