Nové výsledky o těhotenství u žen na dialýze

Nová americká studie uvádí, že ženy na dialýze otěhotní častěji, než se původně myslelo, ale míra živě narozených dětí je ve srovnání s běžnou populací stále nízká. Výzkum rovněž ukazuje, že existují významné rozdíly v míře těhotenství, a to zejména podle věku, příčiny selhání ledvin a typu a délky dialýzy.

Vyšší pravděpodobnost početí měly překvapivě ženy na hemodialýze
==================================================================

Vědci studovali údaje přibližně 47 tisíc žen ve věku od 15 do 44 let, které v období od ledna 2005 do prosince 2013 podstupovaly peritoneální dialýzu nebo hemodialýzu. U této velké skupiny žen bylo zjištěno 2352 případů těhotenství, což je podle vědců vyšší míra než v předchozích studiích.
Mladší věk, hemodialýza jako způsob dialýzy a selhání ledvin způsobené nádorovým onemocněním, glomerulární nefritidou, vaskulitidou a hypertenzí byly spojeny s vyšší pravděpodobností těhotenství. Pacientky s diabetem jako příčinou selhání ledvin měly nejnižší míru těhotenství. Nejvyšší míra těhotenství byla zaznamenána u žen ve věku 20 až 24 let, nejnižší pak u žen ve věku 40 až 44 let.
Ženy, které využívaly peritoneální dialýzu, měly o 53 % nižší pravděpodobnost otěhotnění než ženy na hemodialýze. Důvody pro nižší míru početí u žen na peritoneální dialýze zůstávají podle vědců nejasné. A to zejména proto, že pacientky na peritoneální dialýze jsou obecně zdravější a mají vyšší zbytkové funkce ledvin než ženy na hemodialýze. Je však možné, že hypertonické roztoky dextrózy a přítomnost tekutiny v peritoneální dutině narušují průchod vajíčka do dělohy.

Zásadní pro šanci na otěhotnění je doba strávená na dialýze
===========================================================

Dopad na šanci na těhotenství měla také doba strávená na dialyzační léčbě. Pokud se jednalo o dobu kratší než 1 než rok, byla pravděpodobnost otěhotní vyšší.
Ženy, které na dialýze strávily 1 až 3 roky, měly ve srovnání se ženami, které byly na dialýze méně než rok pravděpodobnost otěhotnění o 21 % nižší a ženy dialyzované 3 a více let pak o 33 % nižší. Uvedená zjištění podtrhují důležitost lepší zbytkové funkce ledvin, která je podle autorů studie spojena s vyšší pravděpodobností početí a úspěšnějším těhotenstvím.

Těhotenství u žen na dialýze patří stále k vysoce rizikovým
=============================================================

Bohužel míra živě porozených dětí u žen na dialýze byla v uvedené studii nízká, kolem 30 %. Přičemž celkový průměr živě narozených dětí v USA činí více než 60 %. Nízká míra živě narozených dětí v této studii, která neodpovídá výsledkům v jiných studiích (udávají 40 až 50 % u žen na hemodialýze), by mohla být částečně vysvětlena vyšším procentem neznámých výsledků.
Autoři studie se proto shodují v tom, že vzhledem k tomu, že těhotenství u žen na dialýze je stále vysoce rizikové, je nezbytná péče multidisciplinárního týmu. Nefrologové by také měli ženě poskytnout včas dostatek informací ohledně těhotenství a reprodukčního zdraví.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/919694#vp_1
https://jasn.asnjournals.org/content/30/12/2437

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme