Výživa a pohyb

Obezita je významným rizikovým faktorem onemocnění ledvin u seniorů

Z nedávno zveřejněných výsledků mexické studie vyplývá, že vyšší množství tělesného tuku u starších lidí má spojitost se zvýšeným rizikem chronického onemocnění ledvin. Navíc klasické míry obezity, jako je obvod pasu a index tělesné hmotnosti (BMI), poskytují stejné výsledky jako sofistikovanější metody měření.

U seniorů vědci měřili nejen BMI, ale také rozložení tuku v těle

Obezita může vést k chronickému onemocnění ledvin nepřímo – zvýšením pravděpodobnosti vzniku hlavních rizikových faktorů chronického onemocnění ledvin, jako je diabetes a vysoký krevní tlak. Poškozuje však ledviny také přímo, zejména zvýšenou zátěží pro ledviny a dalšími mechanismy. V rámci zmíněné studie vědci využili nejen standardní antropometrická měření, jako je BMI nebo obvod pasu, ale také pomocí počítačové tomografie zkoumali přesné uložení tuku v těle (zda se jedná o tuk útrobní, podkožní nebo tuk ve svalech, tzv. intramuskulární).

Do studie bylo zahrnuto téměř 2 500 jedinců, jejichž průměrný věk byl 74 let. Vědci porovnávali parametry obezity jednotlivých osob a jejich vztah k riziku chronického onemocnění ledvin. Výsledky ukázaly, že zvýšené hodnoty útrobního tuku, BMI a obvodu pasu byly spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje chronického onemocnění ledvin.

Vyšší BMI je rizikovým faktorem onemocnění ledvin

Přestože autoři studie předpokládali, že přímé měření tělesného tuku poskytne lepší odhad rizika pro snížení funkce ledvin, zjistili, že standardní antropometrické měření zřejmě umožňuje podobné odhady. Uvedená zjištění potvrzují souvislost obezity a chronického onemocnění ledvin a skutečnost, že obezita představuje významný rizikový faktor pro chronické onemocnění ledvin u starších lidí. Vzhledem k věku účastníků studie však není možné výsledky zobecňovat na mladší populaci.

Zdroje: 
ckdnews.com
cjasn.asnjournals.org

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme