Onemocnění ledvin u obézních mladých dospělých

Cílem americké studie bylo prozkoumat, zda je obezita u mladé zdravé populace spojena s nárůstem hladin časných markerů chronického onemocnění ledvin a zda je tento vztah ovlivněn etnickým původem.

Abdominální obezita znamená zdravotní riziko

Vědci prostudovali data téměř 7 tisíc mladých dospělých ve věku 20–40 let. Zaměřili se na jedince s tzv. abdominální obezitou, u nichž se tuk hromadí zejména v oblasti břicha, která obecně představuje významné zdravotní riziko. U zkoumaných osob byl zjišťován odhad glomerulární filtrace a albuminurie, tedy vylučování krevní bílkoviny albuminu močí. U jedinců se zjištěnou albuminurií byla také sledována míra informovanosti o tomto problému.

Lidé neznají rizika albuminurie

Abdominální obezitou trpěla více než třetina zkoumaných osob. Bylo zjištěno, že albuminurií trpí 11,6 % obézních mexických Američanů, 5,6 % Afroameričanů a 6,6 % bílých Američanů. Pouze méně než 5 % osob s albuminurií vědělo, že mají sníženou funkci ledvin.

Obezitu a její komplikace je nutné léčit včas

Podle autorů studie je tedy zřejmé, že je nutné aktivně odhalovat a léčit dospělé obézní jedince s rizikem časného progresivního onemocnění ledvin. Hlavním krokem v prevenci chronického onemocnění ledvin by pak měla být zejména režimová opatření v podobě úpravy stravovacích a pohybových návyků.

Zdroj: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153588

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme