Pacienti na dialýze často trpí poruchou spánku

Pacienti na hemodialýze často trpí poruchami spánku a depresí. Tyto potíže se mnohdy objevují souběžně a představují značnou zátěž pro nemocné v konečném stadiu onemocnění ledvin. Cílem nového výzkumu vědců z lékařského centra v newyorském Brooklynu bylo zjistit výskyt poruch spánku u pacientů na hemodialýze a posoudit jejich vliv na depresivní stavy.

Více než polovina dialyzovaných měla narušený spánek

Celkem 69 pacientů podstupujících hemodialýzu bylo požádáno, aby vyplnilo dotazníky týkající se kvality spánku, příznaků deprese, denní spavosti, dále speciální dotazník týkající se poruch spánku souvisejících s dialýzou. Do studie byly zařazeny také vybrané laboratorní hodnoty. Vědci zjistili, že 58 % účastníků výzkumu udávalo klinicky významné potíže s usínáním a mírně zvýšenou denní ospalost. Byl také zaznamenán zvýšený výskyt depresivních symptomů, které narůstaly se zvyšujícím se věkem. Pacienti se závažnějším stupněm deprese měli výrazně narušenou kvalitu spánku, trpěli silnější ospalostí během dne a měli více problémů se spánkem kvůli syndromu neklidných nohou ve srovnání s pacienty, kteří vykazovali minimální příznaky deprese.

Spánková deprivace úzce souvisí s výskytem deprese

Špatná kvalita spánku je obvyklým jevem u pacientů na hemodialýze. Úzce také souvisí s výskytem depresivních příznaků, které významně narušují kvalitu spánku a jsou spojeny se zvýšenou denní spavostí a syndromem neklidných nohou.

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jorc.12188/full

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme