Parametry týkající se ledvin vypovídají o kardiovaskulárním zdraví

Poznatky o výskytu jednotlivých stadií chronického onemocnění ledvin ukazují, že přibližně 10 % populace je postiženo nějakým druhem onemocnění ledvin. Naopak podíl pacientů v 5. stadiu chronického onemocnění ledvin s nutností náhrady funkce ledvin je mnohem nižší; dialyzovaní pacienti představují pouze 1 až 2 % populace s chronickým onemocněním ledvin. Na první pohled by se mohlo zdát, že situace tedy nebude natolik vážná, skutečnost je však mnohem kritičtější.

Pacienti s onemocněním ledvin umírají na kardiovaskulární choroby

Mnoho pacientů s chronickým onemocněním ledvin totiž umírá dříve, než se vůbec dostanou do fáze, kdy je nutná dialyzační léčba. Dialyzovaní pacienti jsou vlastně ti, kteří „přežili“, protože úmrtnost, a zejména kardiovaskulární úmrtnost, je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin velmi vysoká. Ačkoli dle některých ukazatelů v novějších studiích se u pacientů, kteří zahájí některou z metod náhrady funkce ledvin, mírně zvýší délka života, obecná prognóza pacientů s chronickým onemocněním ledvin je stále velmi špatná. Tito pacienti totiž neumírají na onemocnění ledvin, ale velmi často na jiné přidružené choroby, zejména kardiovaskulární.

Glomerulární filtrace a albuminurie

Nefrologové tak v poslední době začínají zkoumat, které parametry týkající se zdravotního stavu ledvin by mohly předpovídat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky některých dosavadních studií naznačují, že kardiovaskulární úmrtnost lze dobře odhadnout pomocí dvou jednoduchých vyšetření – odhadu glomerulární filtrace (eGRF) a albuminurie (přítomnost albuminu v moči). Tyto parametry se tímto stávají něčím více než jen „laboratorními výsledky vyšetření ledvin“.

Nová možnost jak odhalit kardiovaskulární riziko

Zdá se, že tyto dva testy by mohly pomoci účinně identifikovat pacienty s kardiovaskulárním rizikem ještě dlouho předtím, než se klinicky projeví onemocnění ledvin. Pokud by tato vyšetření byla běžně prováděna u všech pacientů, bylo by možné s jejich pomocí nejen odhalit některé nezjištěné případy chronického onemocnění ledvin hned na počátku, ale také určit osoby s vysokým rizikem kardiovaskulární úmrtnosti a začít je včas léčit.

Zdroj: http://www.era-edta.org/press/150618_Kidney-Heart.pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme