Porucha čichu na dialýze souvisí s podvýživou

Pacienti s onemocněním ledvin často ztrácí zájem o jídlo, trpí nechutenstvím a změnami chuti, což významně přispívá ke zhoršení jejich stavu a zvýšenému riziku úmrtí. Výsledky dosud zveřejněných studií ohledně poruch čichového vnímání u pacientů s onemocněním ledvin a jejich dopadu na výživový stav nemocných prozatím nejsou jednoznačné.
Nedávná studie vědců z Massachusettské všeobecné nemocnice však odhalila, že porucha čichového vnímání se významným způsobem podílí na často pozorované ztrátě chuti k jídlu u pacientů s těžkým stupněm onemocnění ledvin. Výraznější poruchy čichu spojené se změnami chuti pak byly spojovány se špatným výživovým stavem pacientů.

Většina pacientů s nemocnými ledvinami trpěla poruchami čichu

Studie zahrnovala 161 účastníků – 100 pacientů se selháním ledvin na dialyzační léčbě, 36 pacientů s chronickým onemocněním ledvin, dosud nevyžadujících dialyzační léčbu a 25 zdravých jedinců, kteří sloužili jako kontroly. U všech osob ve studii byla testována schopnost identifikovat specifické pachy a stanovována nejnižší intenzita pachu, kterou jsou schopni detekovat.
Na základě testů pro identifikaci pachů byla významná porucha čichového vnímání zjištěna u 92 % pacientů se selháním ledvin, u 69 % těch, kteří trpěli chronickým onemocněním ledvin. Při testu určující prahové hodnoty detekce pachu vyžadovali pacienti na dialýze čtyřnásobně vyšší koncentraci pachu, než pacienti s chronickým onemocněním ledvin nebo zdraví kontrolní jedinci.
Navzdory uvedeným zjištěním si většina pacientů nebyla svých problému s čichem vědoma.
Dále bylo zjištěno, že ve všech třech skupinách souvisel výživový stav účastníků s úrovní jejich čichového vnímání.

Úspěšně testována léčba teofylinem

U sedmi dialyzovaných pacientů byla navíc testována účinnost léčby teofylinem – léku schváleného k léčbě astmatu a emfyzému – u něhož byl již dříve popisován příznivý vliv na poruchy čichového vnímání u pacientů se zdravými ledvinami.
Zatímco hodnoty identifikace pachu se u dvou léčených osob zhoršily, u ostatních pěti se zvýšily průměrně o 5 %, přičemž největší zlepšení přesahovalo 10 % ve srovnání se stavem na počátku studie. U tří pacientů bylo zlepšení dostatečné, aby bylo možné je zařadit o jednu kategorii výš, např. od těžké ke středně těžké poruše čichu nebo ze středně těžké k mírné poruše.

Poruchy čichu se podílí na riziku podvýživy

Většina snah o zvýšení příjmu potravy u pacientů s onemocněním se ledvin zaměřuje na přímou stimulaci chuti k jídlu. Je však zřejmé, že poruchy čichového vnímání mohou být faktorem, který se podílí na snížení chuti k jídlu a tím pádem na riziku vzniku podvýživy. Použití nových léčebných možností ke zlepšení čichové funkce tak může být novým a účinným způsobem prevence a zmírnění podvýživy u pacientů s onemocněním ledvin.

Zdroj: https://medicalxpress.com/news/2017-08-deficits-common-linked-malnutrit…
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2017/08/02/ASN.2016121308.abs…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme