Preemtivní transplantace ledvin

Preemptivní transplantace ledvin, tedy transplantace ledviny ještě před zahájením dialyzační léčby, je považována za nejlepší možnou léčebnou strategii pro pacienty s pokročilým selháním ledvin.

Výhody preemptivní transplantace

Preemptivní transplantace zlepšuje krátkodobé a dlouhodobé přežití pacientů a kvalitu života a snižuje celkové náklady spojené s léčbou. Doba funkce takto transplantované ledviny je výrazně delší, než když je transplantace provedena „klasicky“, tj. až po určité době dialyzační léčby. Kromě toho se pacient vyhne většině obvyklých komplikací spojených s náhradou funkce ledvin, jako je založení trvalého cévního přístupu pro hemodialýzu, riziko infekce spojené s peritoneální dialýzou, kardiovaskulární komplikace atd. Čím delší je doba dialýzy před transplantací, tím větší je riziko selhání transplantované ledviny. Pokud je transplantace uskutečněna preemptivně, selže ledvina jen necelým 4 % pacientů, zatímco při čekání přes 2 roky je to přes 9 %.

Zatím ne pro každého

Ačkoliv je preemptivní transplantace ideálním způsobem léčby pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin, jejímu masovému rozšíření brání nedostatek žijících a zemřelých dárců. Dostupnost dárců se v jednotlivých zemích EU různí, což je dáno odlišnými pravidly pro vyhledávání a přidělování orgánů, jinou podporou žijících dárců a velkým rozdílem v počtu čekatelů na orgán a počtu orgánů od zemřelých dárců.
Jednodušší je provádět preemptivní transplantaci s orgánem od žijícího dárce, protože načasování operace od zemřelého dárce je závislé na pravidlech pro přidělování orgánů daného transplantačního programu.

Jak jsme na tom v Česku?

V České republice v současné době již není zahájení dialyzační léčby podmínkou k uskutečnění transplantace. Na čekací listinu lze zařadit pacienta, u kterého bude muset být zahájena dialýza do 3 měsíců. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se pacient dočká transplantace ještě před zahájením dialýzy.

Zdroj:
"medscape.com":http://www.medscape.com/viewarticle/765446
"stezen.cz":http://www.stezen.cz/html/stezen/casopis/2005/04/2005_4_07.html

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme