Přínosy častější dialýzy

Několik vědeckých týmů se rozhodlo otestovat, zda častější dialýza může pacientům poskytnout více výhod, než konvenční dialyzační léčba prováděná zpravidla třikrát týdně. Výsledky naznačují, že každodenní nebo noční dialýza probíhající doma nebo ve zdravotnickém zařízení jsou výhodnou alternativou pro některé pacienty trpící selháním ledvin a mohou přispět k jejich lepšímu zdravotnímu stavu a delšímu přežití.

Každodenní domácí dialýza

Jeden z výzkumných týmů srovnával přežití 1 873 pacientů provádějících každodenní domácí dialýzu s 9 365 pacienty podstupujícími hemodialýzu třikrát týdně v dialyzačním centru. Za průměrnou dobu 1,7 až 1,8 let bylo u první skupiny pacientů zaznamenána o 13 % nižší pravděpodobnost úmrtí. Budou však potřeba další studie, aby bylo potvrzeno, zda se tyto výsledky vztahují na všechny hemodialyzované pacienty, protože pacienti v účastnící se tohoto výzkumu byly obecně mladší a méně nemocní.

Intenzivní dialýza

Jiní experti srovnávali 338 pacientů, kteří byli léčeni intenzivní domácí hemodialýzou během dne nebo v noci, v průměru 4,8 procedur za týden, z nichž každá trvala průměrně 7,4 hodin s 1 388 pacienty na konvenční hemodialyzační terapii. Pacienti byli sledováni průměrně 1,8 let. Vědci zjistili, že pacienti léčení intenzivní dialýzou měli o 45 % nižší pravděpodobnost úmrtí, než pacienti léčení konvenční dialýzou. Není však zcela jasné, zda delší přežití je způsobeno pouze samotným zvýšením intenzity dialyzační péče nebo i tím, že dialýzu prováděli pacienti samostatně doma.

Noční hemodialýza

Třetí tým studoval zdravotní stav 746 pacientů, kteří podstupovali hemodialýzu na klinice tři noci v týdnu, přičemž každá procedura trvala v průměru 8 hodin za noc, a srovnávali ho se zdravotním stavem 2 062 podobných pacientů léčených standardní hemodialýzou. Během následujícího dvouletého období vykazovali pacienti na noční dialýze o 25 % snížené riziko úmrtí a zlepšení i v dalších parametrech, jako je nižší hmotnost, krevní tlak a hladina fosforu v krvi. Toto srovnání především hodnotilo vliv délky hemodialyzační procedury, protože všichni pacienti byli léčeni v dialyzačním centru a se stejnou frekvencí třikrát týdně. Delší doba léčby umožňuje odstraňování tekutiny a odpadních látek v pomalejším tempu, ale ve větším množství.

Častá dialýza a hladina fosforu

Další studie porovnávaly častou denní a noční hemodialýzu prováděnou šestkrát týdně s konvenční dialyzační léčbou a analyzovaly jejich vliv na hladinu fosforu v krvi. U pacientů podstupující častou denní nebo noční dialýzu po dobu 12 měsíců byla zjištěna snížená hladina fosforu a nižší potřeba vazačů fosfátů.

Zdroje:

"nephrologynews.com":http://www.nephrologynews.com/home-dialysis/article/studies-show-nightt…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme