První dva roky dialýzy

Nová studie porovnává úmrtnost pacientů na peritoneální dialýze s úmrtností hemodialyzovaných pacientů v prvních 2 letech dialyzační léčby. Dosavadní výzkum srovnávající dobu přežití u těchto dvou skupin dialyzovaných pacientů přinesl protikladné výsledky. Zmíněná studie však využívá novou analytickou metodu, která lépe umožňuje přezkoumat rozporuplné výsledky předchozích šetření.

Soubor pacientů

V rámci výzkumu byla analyzována data rozsáhlého souboru pacientů čítajícího téměř 24 tisíc jedinců, kteří zahájili dialyzační léčbu mezi červencem 2001 a červnem roku 2004 a byli sledováni po dobu 24 měsíců.

Pacienti na peritoneální dialýze byli ve srovnání s hemodialyzovanými pacienty mladší, měli méně přidružených onemocnění, devětkrát častěji změnili způsob dialýzy a třikrát častěji podstoupili v průběhu 2 let transplantaci ledvin.

Lepší výsledky peritoneální dialýzy

Podle nového analytického modelu, který byl ve studii použit, se zdá, že peritoneální dialýza byla spojena s trvale vyšším přežitím nezávislým na známých současně působících faktorech, včetně změny způsobu dialýzy a míry transplantací. Peritoneální dialýza oproti hemodialýze vykazuje dokonce o 48 % nižší riziko úmrtí v průběhu prvních dvou let.

Možnost volby

Uvedené výsledky se liší od zjištění předchozích studií. Ty nevykázaly mezi oběma léčebnými metodami buď žádný rozdíl v přežití, nebo nepatrně lepší přežití u peritoneální dialýzy, zejména v prvním roce léčby. Autoři studie tak svým výzkumem podpořili peritoneální dialýzu jako možnost volby v léčbě chronického renálního selhání, a zejména důsledné uplatňování edukace pacientů ohledně způsobů a možností dialyzační léčby.

Zdroj: http://renalfellow.blogspot.cz/2013/06/hemodialysis-vs-peritoneal-dialy…
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23307879

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme