Rizikové faktory pro hospitalizaci dialyzovaných z důvodu infekce

Nový výzkum ukazuje, že mezi rizikové faktory hospitalizace z důvodu infekce u pacientů na hemodialýze patří nižší hladina sérového albuminu a jiný typ cévního přístupu při zahájení dialýzy než arteriovenózní fistule. Dalšími rizikovými faktory jsou pak věk, imobilita či pobyt v pečovatelském zařízení při zahájení dialýzy.

Hospitalizaci z důvodu infekce ovlivňují různé rizikové faktory

Vědci analyzovali data více než 135 tisíc pacientů na hemodialýze. U více než 38 tisíc (28 %) z nich bylo alespoň jednou hospitalizováno v důsledku infekce. Ve srovnání s úrovní sérového albuminu 40 g/l nebo vyšší při zahájení dialýzy byly nižší úrovně spojeny se zvýšenou mírou hospitalizací souvisejících s infekcí, např. při hladině 30 g/l až 35 g/l o 21 %. Pacienti, kteří zahájili dialýzu s cévním přístupem v podobě katétru, měli o 59 % vyšší míru hospitalizací a dialyzovaní s arteriovenózním graftem pak o 37 % ve srovnání s pacienty s arteriovenózní píštělí. V porovnání s pacienty ve věku 45–64 let měly osoby ve věku 18-44 o 12 % zvýšené riziko hospitalizace, pacienti ve věkovém rozmezí 65-74 let o 14 % a dialyzovaní ve věku 75-84 o 30 %. Imobilita byla spojena s 33% zvýšením míry hospitalizace z důvodu infekce, chronická obstrukční plicní nemoc s 25% a pobyt v pečovatelském zařízení s 51% zvýšením.

Výsledky studie pomohou k prevenci a odhadu rizika

I přes jistá omezení studie poskytuje důležité poznatky o problematice infekcí u pacientů na dialýze. Uvedená zjištění mohou být také použita k identifikaci pacientů s vyšším rizikem infekce a vytváření preventivních strategií.

Zdroj: www.renalandurologynews.com/hemodialysis/risk-factors-for-hd-patient-ho…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme