Rozdíly v úmrtnosti u dialyzovaných pacientů

V běžné populaci trpí na kardiovaskulární příhody více muži než ženy. Ti také v průměru umírají dříve. Tato statistická výhoda pro ženské pohlaví však neplatí pro pacienty na dialýze, riziko úmrtí u mužů a žen je zde stejné. Důvody tohoto jevu nejsou dosud objasněny.

Jedna vědecká studie se zabývala hypotézou, zda by důvodem mohla být zvýšená úmrtnost dialyzovaných pacientek z kardiovaskulárních příčin. Její výsledky však nic takového nepotvrdily.

Analýza nejrůznějších příčin úmrtí ukázala, že mezi 45letými ženami v dialyzační péči je celková úmrtnost a obzvláště úmrtnost z jiných než kardiovaskulárních příčin vyšší než u dialyzovaných mužů, a to zejména v prvním roce dialýzy. Od 45. roku věku je celková úmrtnost na dialýze pro ženy prakticky totožná jako u mužů, úmrtnost z kardiovaskulárních příčin je však naopak nižší. Dokonce významně nižší než v běžné populaci. Vyšší úmrtnost u žen ve srovnání s muži byla zjištěna ve všech věkových skupinách u pacientů s diabetickou nefropatií.

Úmrtnost a příčiny úmrtí u dialyzovaných mužů a žen se v závislosti na věku liší. Prvotní hypotéza však nebyla potvrzena. Zdá se, že ženy na dialýze kvůli vyšší úmrtnosti z nekardiovaskulárních příčin ztrácí výhodu delšího přežití typickou pro ženy v běžné populaci. V mladším věku, a pokud trpí diabetem, je jejich riziko úmrtí ještě větší než u mužů.

říjen 2011

Zdroj: "dgfn.eu":http://www.dgfn.eu/aktuell/wissenschafts-news/w-meldungen.html?tx_ttnew…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme