Slazené nápoje a chronické onemocnění ledvin

Nová americká studie přináší další důkazy o negativním vlivu rostoucí spotřeby cukru na zdraví. Z jejích výsledků totiž vyplývá, že vyšší příjem slazených nealkoholických nápojů může být spojen se zvýšeným rizikem chronického onemocnění ledvin.

Studie zkoumala vliv spotřeby nápojů na zdraví ledvin
=====================================================

Vědci analyzovali údaje o konzumaci nápojů u přibližně 3 tisíc afroamerických mužů a žen se zdravými ledvinami a zkoumali vztah mezi individuální spotřebou nápojů a rizikem vzniku chronického onemocnění ledvin. Na počátku studie byl průměrný věk účastníků 54 let, 64 % bylo ženského pohlaví a průměrný odhad glomerulární filtrace eGFR činil 98 ml/min na 1,73 m2.
U 6 % (185) účastníků výzkumu se během průměrné doby sledování 8 let objevilo chronické onemocnění ledvin (definované jako nález eGFR 60 ml/min na 1,73 m2 a pokles eGFR o 30 %).

Sladké nápoje zvyšují riziko onemocnění ledvin
===============================================

Vědci dále zjistili, že zvýšená spotřeba slazených nápojů (konkrétně u skupiny účastníků, jejichž pitný režim představovala kombinace slazených limonád, slazených ovocných šťáv a vody) byla spojena s významně vyšší pravděpodobností vzniku chronického onemocnění ledvin. Osoby s nejvyšší spotřebou této kombinace nápojů měly o 61 % vyšší pravděpodobnost vzniku chronického onemocnění ledvin než ty s nejnižším příjmem.
Uvedené výsledky podle autorů studie přispívají k rostoucímu množství již existujících vědeckých prací, které se zabývají negativními zdravotními důsledky konzumace slazených nápojů.

Zdroj: https://cjasn.asnjournals.org/content/14/1/49
https://medicalxpress.com/news/2018-12-sugar-sweetened-beverage-pattern…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme