Snížená funkce ledvin vede k poklesu kognitivních funkcí

Americká studie odhalila skutečnost, že snížená funkce ledvin je spojena s poklesem kognitivních funkcí, zejména globální kognitivní funkce, abstraktního uvažování a verbální paměti. Jde o první studii svého druhu popisující změny v několika oblastech kognitivních funkcí s cílem určit, které konkrétní dovednosti jsou nejvíce postiženy u jedinců s poruchou funkce ledvin.

Kognitivní funkce

Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku.

Mozek a ledviny

Odborníci vycházeli z předpokladu, že funkce obou orgánů, mozku i ledvin, jsou výrazně ovlivněny kardiovaskulárním systémem, tedy i krevním tlakem a případnou hypertenzí. Je tedy možné očekávat, že změny v jednom z těchto orgánů budou doprovázeny změnami v druhém. Podrobně zkoumali údaje 590 pacientů, a to na začátku výzkumu a po pěti letech. Zjišťovali změny ve funkci ledvin v průběhu této doby a jejich spojitost se změnami kognitivních funkcí.

Včasnou léčbou chráníme myšlení

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že s poklesem renálních funkcí dochází také k celkovému poklesu kognitivních funkcí, zejména abstraktního uvažování a verbální paměti.

Podle autorů studie tyto výsledky upozorňují na důležitost včasné diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin. Zároveň však dodávají, že zjištěný pokles kognitivních funkcí není, ve srovnání s lidmi s demencí nebo kognitivní poruchou, tak rozsáhlý, že by pacientům zabraňoval spolupracovat při léčbě onemocnění ledvin.

Zdroj: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121119093659.htm

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme