Transplantace a podmínky

Současné provedení transplantace ledvin a bariatrické operace může být bezpečné

Transplantace ledvin bývá často kontraindikována u pacientů, kteří jsou obézní, a to kvůli zvýšenému riziku chirurgických komplikací, zejména infekcí. Lékaři z klinického centra při Illinoiské univerzitě v Chicagu testovali nový přístup – roboticky asistovanou operaci, při níž je současně provedena transplantace ledvin a chirurgická léčba obezity. Tento postup otevírá nové možnosti obézním pacientům se selháním ledvin.

Bariatrická operace může podpořit úspěch transplantace

Obezita je jedním z důležitých rizikových faktorů pro onemocnění ledvin, a proto robotické provedení bariatrické operace společně s transplantací ledviny je podle autorů výzkumu logickým krokem. Jedinou operaci se mohou zvýšit šance na úspěch transplantace, protože úbytek hmotnosti, ke kterému u pacienta následně dojde, pomáhá zlepšit srdeční funkce a snížit zátěž nového orgánu.

Výzkum proběhl v letech 2012 až 2019 a novou metodou bylo operováno 20 pacientů, jejichž průměrný index tělesné hmotnosti neboli BMI činil 44 (BMI 30 a vyšší svědčí o obezitě). Jedenáct pacientů podstoupilo roboticky asistovanou operaci zahrnující transplantaci ledvin a tzv. rukávovou gastrektomii, která je jednou z nejčastějších postupů chirurgické léčby obezity. Devět pacientů podstoupilo samotnou roboticky asistovanou transplantaci ledvin. Všichni pacienti byli edukování ohledně redukce hmotnosti a účastnili se programu hubnutí pod lékařským dohledem. Pacienti, kteří podstoupili oba zákroky, byli pod anestézii přibližně o 1 hodinu déle než ti, kteří podstoupili pouze samostatnou transplantaci ledvin. U dvou pacientů ve skupině s transplantací ledvin došlo k odmítnutí orgánu. Ve skupině s transplantací ledviny provedenou společně s bariatrickou operací u žádného pacienta k odmítnutí orgánu nedošlo.

Současné provedení obou zákroků bylo bezpečné

Rok po operaci ve skupině pacientů s kombinovaným zákrokem pokleslo BMI v průměru o devět jednotek. Naopak ve skupině, která podstoupila pouze transplantaci došlo k průměrnému nárůstu BMI o dva body. První výsledky tak naznačují, že simultánní provedení roboticky asistované transplantace ledvin a bariatrického zákroku, kdy se konečné stadiu onemocnění ledvin a obezita řeší současně v rámci jediné operace a jediného podání anestézie, může být bezpečné a účinně pomoci se snížením BMI.

Zdroj: 
https://medicalxpress.com/news/2020-11-simultaneous-kidney-transplant-weight-loss.html
https://onlinelibrary.wiley.com 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme