Špatná funkce ledvin brání průtoku krve do mozku

Špatná funkce ledvin pravděpodobně negativně ovlivňuje průtok krve mozkem a mohla by být spojena se vznikem cévní mozkové příhody a demencí, a to nezávisle na známých rizikových faktorech pro kardiovaskulární onemocnění.

Zkoumána souvislost mezi funkcí ledvin a mozku

Nedávného výzkumu, který se soustředil na úzkou souvislost mezi funkcí ledvin a průtokem krve mozkem, se zúčastnilo více než 2 a půl tisíce jedinců s průměrným věkem 56,6 let. Výběr účastníků nebyl omezen na pacienty s chronickým onemocněním ledvin, ale zahrnoval běžnou populaci bez zjevného onemocnění ledvin na začátku studie.

Špatná funkce ledvin zvyšuje riziko mrtvice a demence

U osob s horší funkcí ledvin byl pozorován nižší průtok krve mozkem, a tedy vyšší pravděpodobnost cévní mozkové příhody či demence. U jedinců s vysokým průtokem krve mozkem nebyl žádný podobný vztah pozorován.

Onemocnění ledvin může zhoršit funkci mozku

Výzkumníci také zjistili, že jedinci jak s nízkou úrovní odhadované glomerulární filtrace, tak s nízkým průtokem krve mozkem byli méně úspěšní v testech kognitivních schopností ve srovnání s jejich protějšky s vysokou úrovní funkce ledvin a vysokým průtokem krve mozkem.

Z výsledku výzkumu vyplývá, že onemocnění ledvin by nemělo být posuzováno izolovaně. Je důležité brát v úvahu také spojitost mezi nedostatečností ledvin a funkcí mozku. Vzhledem ke zkoumané skupině lze výsledky studie vztáhnout nejen na pacienty s onemocněním ledvin, ale na širokou populaci, kde podobné výsledky mohou pomoci v preventivní péči.

Zdroje:
http://www.medscape.com/viewarticle/849423
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2015/08/05/ASN.2014111118.abs…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme