Špatná funkce ledvin prodražuje operaci srdce

Špatná funkce ledvin před operací srdce může podle aktuálního amerického výzkumu vést k horším zdravotním výsledkům, vyšším nákladům na léčbu a delší hospitalizaci.

Selhání ledvin zvyšuje úmrtnost po operaci srdce

Selhání ledvin po operaci srdce je jednou z hlavních příčin pooperačních úmrtí. Dřívější výzkumy ukazují, že míra úmrtnosti v takových případech dosahuje až 50 %. Pooperační selhání ledvin může také krátkodobě i dlouhodobě ovlivnit zdravotní stav pacienta.
Zatímco vztah mezi sníženou funkcí ledvin a horším stavem po operaci srdce je již potvrzen, neznámou zatím zůstává finanční dopad nedostatečné funkce ledvin před operací srdce. Nová studie se snaží zhodnotit vztah mezi předoperační funkcí ledvin a konečnými náklady na operaci srdce a pooperační péči.

Jednoduchý test kreatininové clearence

Výzkumníci analyzovali záznamy více než 46 tisíc pacientů, kteří podstoupili operaci srdce (konkrétně bypass koronárních tepen). Předoperační funkce ledvin byla stanovena pomocí clearance kreatininu (jednoduchého a dostupného testu, který zjišťuje schopnost ledvin filtrovat odpadní látky).

Snížená funkce ledvin znamená vyšší náklady

Výsledky ukázaly, že předoperační funkce ledvin je silně spojena s náklady na uvedenou srdeční operaci. Snížené hladiny kreatininové clearence znamenající sníženou funkci ledvin byly spojeny s vyšší finančními výdaji a také s delší dobou hospitalizace. Zvýšená clearance kreatininu naopak snížila pravděpodobnost nutnosti dialýzy po operaci a také pooperační úmrtnost. Uvedené výsledky tak potvrdily význam vyšetření ledvin před operací srdce a jeho potenciál pro odhad případných vyšších finančních výdajů spojených s operací srdce.

Zdroje:
www.eurekalert.org/pub_releases/2015-12/ehs-pkf120715.php
www.annalsthoracicsurgery.org/article/S0003-4975(15)01339-9/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme