Péče po transplantaci

Těhotenství po transplantaci je bezpečné

Transplantace provází užívání imunosupresivních léčiv. Těhotenství při jejich užívání je velkou výzvou současného zdravotnictví, a proto výsledky studií zabývajících se otázkou vlivu tohoto typu léčiv na průběh těhotenství jsou důležité. Z údajů amerického Národního registru těhotných žen po transplantaci vyplývá, že těhotenství u žen, které podstoupily transplantaci ledviny a užívají léky proti odmítnutí orgánu, je těhotenství bezpečné a jejich zdravotní výsledky jsou příznivé. Odmítnutí a ztráta štěpu nesouviselo s typem léku Bylo hodnoceno 1 514 těhotenství u 895 žen, které podstoupily transplantaci ledvin v období let 1967 až 2013 a užívaly tři různé imunosupresivní léky – azatioprin, cyklosporin A a takrolim. Míry výskytu odmítnutí a ztráty štěpu byly u všech třech léčiv srovnatelné. Objevilo se však více případů hypertenze v průběhu těhotenství u žen léčených cyklosporinem než u pacientek léčených azatioprinem nebo takrolimem (61,5 % versus 26,1 % versus 51,0 %). Navíc u žen léčených cyklosporinem byly významně vyšší hladiny kreatininu v séru. Těhotenství není bez rizika, ale má dobré výsledky Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi užíváním uvedených třech imunosupresivních léků, pokud jde o odmítnutí orgánu vyžadující v průběhu těhotenství farmakoterapeutický zásah (množství případů se pohybovalo se v rozmezí 0,5 až 1,4 %), nebo ztrátu štěpu 2 roky po těhotenství (množství případů se pohybovalo se v rozmezí 4,2 až 7,2 %). Podíl živě narozených dětí se pohyboval v rozmezí od 77,6 do 81,6 %, a míry samovolných potratů byly u účastnic studie podobné jako v běžné populaci. Asi polovina dětí v každé skupině se narodila těsně před 37. týdnem těhotenství, což by je kvalifikovalo za předčasně narozené, ale děti prospívaly dobře. Množství případů novorozenců s vrozenými vadami nebylo větší než v běžné populaci a následné dlouhodobé sledování dětí ukazuje, že si vedou dobře, pokud jde o schopnosti učení a chování. Autoři výzkumu doporučují, aby se na péči o těhotné ženy po transplantaci ledvin podílel jak porodník, který má zkušenosti s vedením vysoce rizikových těhotenství, tak i specialisté z transplantačního centra. Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/835250#vp_2

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme