Péče po transplantaci

Anti-TNF alfa terapie u pacientů po transplantaci ledviny

Výsledky nedávné studie naznačují, že u většiny pacientů po transplantaci ledviny, kteří užívali tzv. anti-TNF alfa terapii, nedošlo ke snížení funkce ledviny, i když u několika z nich byly zaznamenány komplikace, jako je výskyt infekce, novotvarů či odmítnutí ledviny. Zjištění dále podporují hypotézu, že pacienti po transplantaci ledvin mají díky této léčbě větší šanci k potlačení zánětu. Nicméně riziko závažných infekcí stále přetrvává.

Tumor nekrotizující faktor alfa

TNF-α neboli tumor nekrotizující faktor alfa je látka, kterou produkují buňky imunitního systému, aby podpořili zánětlivé reakce v těle. U zdravých jedinců jsou jeho hladiny regulovány, ovšem u pacientů s chronickými onemocněními je tato regulace porušena a může vést k dalšímu zhoršování stavu. Anti-TNF alfa terapie postavená na inhibitorech TNF-alfa se používá k léčbě takovýchto chronických zánětlivých onemocnění. Rizikem terapie je však silné potlačení přirozené imunity těla, což může vést k vyššímu riziku vzniku infekčních nebo onkologických onemocnění. O vlivu anti-TNF alfa terapie na pacienty po transplantaci ledviny zatím není dostatek důkazů.

Anti-TNF alfa terapie je účinná, ale má nežádoucí účinky

Francouzská studie analyzovala údaje 16 pacientů po transplantaci ledviny, kteří užívali anti-TNF terapii z důvodu chronických zánětlivých onemocnění. 81 % analyzovaných pacientů reagovalo na léčbu a mělo stabilní funkci ledvin. U dvou pacientů došlo k rozvoji nádorového onemocnění a tři pacienti prodělali infekci, která si vyžádala hospitalizaci. Podle autorů studie je anti-TNF alfa terapie v léčbě chronických zánětlivých onemocnění u pacientů po transplantaci ledvin účinná a nevede ke zhoršení funkce štěpu. Avšak výskyt nežádoucích účinků je mezi těmito pacienty s oslabenou imunitou obzvláště vysoký. Bude tak nezbytný další výzkum, zaměřený na to, jak je možné upravit souběžnou imunosupresivní léčbu nezbytnou po transplantaci orgánu tak, aby anti-TNF alfa terapie byla pro tyto pacienty bezpečná.

Zdroje: http://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2016/10110/Anti_TNF__therap… http://ckdnews.com/2016/10/21/the-clinical-aftermath-of-anti-tnf%ce%b1-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme