Terapie dendritickými buňkami zlepšuje přežívání po transplantaci ledvin

Podle odborníků může jediná dávka speciálních imunitních buněk zabránit odmítnutí orgánu až po dobu čtyř měsíců. Uvedené výsledky byly získány při experimentech na zvířecích modelech a mohou být základem pro testování této metody na lidech. Nová terapie by byla schopna připravit imunitní systém pacienta na darovanou ledvinu podáním upravených imunitních buněk od dárce, a to v dostatečném předstihu před samotnou transplantací.

Dendritické buňky

Výzkumný tým použil speciální buňky imunitního systému, tzv. dendritické buňky. Získal je z krve makaků, kteří později darovali ledvinu jiný opicím. Dendritické buňky jsou klíčovým regulátorem imunitního systému, upozorňují T-buňky (bílé krvinky zprostředkovávající buněčnou imunitu) na antigeny (cizorodé látky a částice), a buď je aktivují proti cizímu proteinu, nebo potlačují jejich odpověď. Vědci upravili dárcovské dendritické buňky v laboratoři tak, aby zabránili jejich dozrání a schopnosti vyvolat imunitní reakci proti cizorodým proteinům.

Delší přežití orgánu

Jeden týden před transplantací ledvin byla jedné skupině opic aplikována infuze dávky upravených dendritických buněk získaných od zvířat, jejichž ledvina jim byla později voperována. Další skupině opic byla ledvina transplantována bez uvedené terapie. Obě skupiny zvířat následně podstoupily stejný režim imunosupresivní léčby. Vědci zjistili, že darovaná ledvina byla u zvířat, která pouze užívala imunosupresiva, odmítnuta zhruba po 40 dnech. Naopak nové ledviny opic, kterým byla před transplantací aplikována infuze dendritických buněk, přežily přibližně 113 dnů.

Regulace imunitního systému

Modifikované dárcovské dendritické buňky vyslaly imunitnímu systému příjemce signál, aby zůstal v klidu a nezaútočil proti transplantovanému orgánu. Výsledky studie ukazují, že vědci dosáhli regulace imunitního systému bez nežádoucích vedlejších účinků. Opice navíc byly z klinického hlediska v lepším zdravotním stavu. Zachovaly si svoji tělesnou hmotnost, měly méně bílkovin v moči a méně známek poškození ledvin než ostatní skupiny. Všechny tyto faktory nakonec hrály důležitou roli v prodloužení životnosti darovaných orgánů ve skupině opic, která podstoupila testovanou terapii.

Zdroj: http://www.nephrologynews.com/articles/109603-dendritic-cell-therapy-im…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme