Transplantace ledvin

Transplantace ledviny je nejefektivnější metoda léčby při selhání funkce ledvin. Je pro tělo přirozenější než dialýza. Rozlišujeme dva hlavní typy transplantace ledviny – ze žijícího a zemřelého dárce (člověk, jehož mozek je po těžkém úraze či krvácení nezvratně mrtev). Transplantace ledviny je vhodné řešení pro pacienty, kteří již jsou nebo v nejbližší době by museli být dialyzováni a u kterých nebyla nalezena žádná zdravotní překážka transplantace. Věk není limitujícím faktorem, záleží na stavu organismu. Transplantace od žijícího dárce Transplantace od žijícího dárce je pro nemocného se selháním ledvin nejvýhodnější možností. Dá se lépe načasovat (ledvina je vložena do těla příjemce bezprostředně po vyjmutí z těla dárce) a má méně komplikací. Dárce nemusí být s pacientem pokrevně příbuzný (může to být např. partner), podmínkou je však shodná krevní skupina a dobrý zdravotní stav dárce (jedna funkční ledvina dostačuje k plnohodnotnému životu). Dárce se musí rozhodnout zcela svobodně, bez nátlaku. Zvláštním typem transplantace od živého dárce je tzv. „zkřížená transplantace". Má-li nemocný k dispozici člověka ochotného ledvinu darovat, ale jeho krevní skupina k tomu není vhodná. Potom může transplantační středisko takové dvojici zprostředkovat kontakt s druhou dvojicí se stejným problémem, a dárci mohou darovat ledviny „zkříženě", tedy nemocnému z druhé dvojice. Obě transplantace pak probíhají současně v jeden den. Transplantace od nežijícího dárce Pacienti, kteří nemají ve svém okolí vhodného dárce, mají možnost získat ledvinu od nežijícího dárce. Tito nemocní jsou po důkladném vyšetření zařazeni na tzv. čekací listinu (waiting list), což je seznam všech, kteří čekají na transplantaci ledviny. V okamžiku, kdy je získána ledvina od zemřelého dárce, vybere se z čekací listiny vhodný příjemce (podle krevní skupiny a dalších znaků) a ten dostane ledvinu přidělenu. Oslovený pacient se musí co nejdříve dostavit do transplantačního centra. Je tedy třeba, aby byl neustále dostupný. V České republice je transplantováno zhruba 400 ledvin ročně, čekatelů je přibližně 900. Jak probíhá transplantace? Před transplantací musí pacient podstoupit řadu vyšetření, která určí, zda může transplantaci bez nadměrného rizika absolvovat (vyloučí např. skryté infekce). Transplantovaná ledvina se nevoperuje přímo na místo vlastních ledvin, ty se většinou ponechávají na svém místě, ale všívá se do levého nebo pravého podbřišku, močovod je vyústěn do původního močového měchýře, ledvinná tepna a žíla jsou našity na pánevní tepnu a žílu. Pacientům jsou aplikována imunosupresiva – léky potlačující imunitní odpovědi organismu, aby se zabránilo odloučení transplantované ledviny (tělo totiž vnímá ledvinu jako cizí věc, brání se proti ní a snaží se ji zničit). Jak dlouho vydrží transplantovaná ledvina? Transplantovaná ledvina vydrží různě dlouho. Po 1 roce funguje zhruba 90 % ledvin, po 5 letech je funkčních zhruba 60 % ledvin. Mnoho ledvin vydrží 10 let i déle. Pokud ledvina selže, je možné přejít na léčbu dialýzou, případně zvážit další transplantaci ledviny. Zdroje: http://www.di­alyza.info http://www.ne­frologie.eu

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme