U některých dětí na dialýze se funkce ledvin obnoví

Zhruba u 2 % dětských pacientů na dialyzační léčbě dochází do 2 let po zahájení dialýzy k obnovení funkce ledvin. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého výzkumu vědců z Amsterodamské univerzity.

Průměrně po 5 měsících na hemodialýze se mohou ledviny zotavit
==============================================================

Vědci ve své studii zkoumali, v jaké míře dochází k obnově funkce ledvin u velké skupiny dětských pacientů na udržovací dialyzační léčbě. Jednalo se o přibližně 6,5 tisíce dětí z 36 evropských zemí, které zahájily dialýzu před dosažením 15 let věku.
Zjistili, že 2 roky po zahájení dialýzy došlo u 2 % pacientů k obnovení funkce ledvin, průměrně přibližně již po 5 měsících na dialýze. Obnovení funkce se nejčastěji objevilo u pacientů s vaskulitidou (11 %), s ischemickým selháním ledvin (12 %) a hemolyticko-uremickým syndromem (13 %) ve srovnání s pacienty s vrozenými anomáliemi ledvin a močových cest. Obnovení funkce bylo také spojeno s mladším věkem a zahájením hemodialýzy místo peritoneální dialýzy.

Ne u všech dětských pacientů je obnovená funkce ledvin trvalá
=============================================================

U téměř třetiny pacientů, u nichž došlo k obnovení funkce ledvin, byl tento stav bohužel pouze přechodný a museli se průměrně po 20 měsících opět vrátit k dialyzační léčbě.
Přesto se autoři výzkumu na základě uvedených zjištění domnívají, že existuje klinicky významná šance na obnovení funkce ledvin u dětských pacientů na dialýze trpících vaskulitidou, ischemickým selháním ledvin a hemolytickým uremickým syndromem, která by měla být brána v úvahu při plánování transplantace ledvin u těchto dětí.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/hemodialysis/kidney-function-recove…
https://cjasn.asnjournals.org/content/early/2018/09/20/CJN.01500218

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme