Vazače fosfátů nenarušují výživu

Výsledky malé studie s pacienty na hemodialyzační léčbě ukázaly, že pravidelné užívání vazačů fosfátů nevedlo ke špatné výživě ani nechutenství.

Hemodialyzovaní pacienti jsou ohroženi špatným výživovým stavem
================================================================

K nedostatečné výživě u hemodialyzovaných pacientů může přispět mnoho faktorů, včetně nedostatečné dialýzy, špatné kontroly glykémie, nerovnováhy tekutin, zánětu, komorbidit, nízkého socioekonomického stavu a dokonce deprese. Studie provedená v Izraeli hodnotila, zda rutinní užívání vazačů fosfátů (sevelamer karbonát nebo lanthanum karbonát) spolu s vedlejšími účinky v podobě trávicích potíží vedou také ke snížení chuti k jídlu a špatnému výživovému stavu.
78 pacientů (průměrný věk 67,5 let; 34,6 % žen) podstupujících hemodialýzu bylo rozděleno do 3 skupin: 25 užívalo sevelamer, 24 užívalo lanthan a 29 neužívalo žádné vazače fosfátů v předchozích 3 měsících.
Pacienti zapisovali 3 dny (den dialýzy, nedialyzační den a víkendový den) veškerou zkonzumovanou stravu. Pacienti také hodnotili chuť k jídlu za poslední týden podle 5 bodové stupnice. A udávali také pocit hladu, plnosti a touhu po jídle na vizuální analogové škále po standardním jídle při dialyzační proceduře.

Vazače fosfátů zvyšují pocit plnosti, ale nesnižují příjem stravy
===================================================================

Výsledky týkající se chuti k jídlu, příjmu stravy, biochemických hodnot stavu výživy, antropometrického měření a skóre hodnocení podvýživy a zánětu byly ve všech 3 skupinách podobné. Pravděpodobnost pocitu plnosti byla u skupin s vazači fosfátů 5krát vyšší než u kontrolní skupiny pacientů. Nicméně pocit plnosti nesnížil příjem živin.
Pravidelné užívání vazačů fosfátu nebylo u zkoumaných pacientů spojeno s nechutenstvím, sníženým příjmem potravy ani špatným výživovým stavem. Výsledky se nelišily ani pro různé typy užívaných léků.

Zdroj: https://www.renalandurologynews.com/hyperphosphatemia/phosphate-binders…
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30485918

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme