Více fosforu v krvi zvyšuje riziko selhání transplantované ledviny

Podle nových zjištění je každé zvýšení fosforu v séru o 0,32 mmol/l u pacientů po transplantaci ledvin spojeno se zvýšením rizika selhání štěpu o 36 % a zvýšením úmrtnosti o 21 %.

Nejvyšší hladiny sérového fosforu zdvojnásobily riziko selhání štěpu

Data pro analýzu byla získána z americké studie zkoumající zdravotní výsledky pacientů po transplantaci. Celkem u 3 138 pacientů byly na počátku výzkumu zjišťovány hladiny sérového fosforu. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 0,08 do 2,69 mmol/l a průměr činil 0,99 mmol/l.

Během 4 let sledování bylo u zkoumaných osob diagnostikováno 436 případů kardiovaskulárního onemocnění, 238 případů selhání transplantovaného orgánu a došlo ke 348 případům úmrtí. Vědci zjistili, že každé zvýšení koncentrace fosforu v séru o 0,32 mmol/l bylo spojeno s významným 36% zvýšením rizika selhání transplantátu a o 21 % zvýšeným rizikem celkové úmrtnosti. Pacienti ve skupině s nejvyššími hladinami sérového fosforu (1,27 mmol/l nebo vyššími) měli dvojnásobné riziko selhání transplantátu ve srovnání s pacienty s nejnižšími hladinami (0,81 mmol/l nebo nižšími).

Vyšší hladiny fosforu mohou mít negativní vliv i po transplantaci

Výsledky studie tak naznačují, že vyšší hladiny fosforu v séru mohou mít významný negativní dopad na přežití štěpu a úmrtnost pacientů po transplantaci ledviny. Pro potvrzení uvedených zjištění však bude potřeba dalších studií.

Zdroje:
www.renalandurologynews.com/hyperphosphatemia/hyperphosphatemia-high-ph…
www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30675-3/fulltext

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme